Accionistes i inversors

La informació sobre Ercros que necessites per a ajudar-te en la teva presa de decisions

L'acció

Posem a la disposició dels nostres accionistes eines interactives per a facilitar la seva presa de decisions.

Comunicacions d'informació rellevant

Totes les comunicacions d'informació rellevant remeses per Ercros a la CNMV.

Informació privilegiada

Des del 8-02-2020 fins al moment, Ercros no ha realitzat cap comunicació d'"Informació privilegiada".

Govern corporatiu

Ercros aplica bones pràctiques de governança i compleix amb un alt percentatge de les recomanacions del codi de bon govern de la CNMV.