Accionistes i inversors

La informació sobre Ercros que necessites per a ajudar-te en la teva presa de decisions

L'acció

Posem a la disposició dels nostres accionistes eines interactives per a facilitar la seva presa de decisions.

Comunicacions d'informació rellevant

Totes les comunicacions d'informació rellevant remeses per Ercros a la CNMV.

OIR 20240613 Autorització del Consell de Ministres a l'OPA de Bondalti (en castellà)

Informació privilegiada

Totes les comunicacions d´informació privilegiada sobre Ercros que s´han remès a la CNMV.

IP 20240305 Sol·licitud d'autorització a la CNMV de l'OPA de Bondalti (en castellà)

Govern corporatiu

Ercros aplica bones pràctiques de governança i compleix amb un alt percentatge de les recomanacions del codi de bon govern de la CNMV.

Convocatòria de la junta general d'accionistes

28-06-2024, 12:00 h.

(segona convocatòria)