Evolució del capital social

El capital social d'Ercros ve reduint-se mitjançant successives amortitzacions d'accions

Entre 2017 i 2023

Ercros ha executat sis reduccions de capital

Mitjançant l'amortització de les accions pròpies, comprades per l'empresa en el marc dels programes corresponents com a via de retribuir a l'accionista

20%

Reducció de capital

23 M

Accions amortizades

7 M€

Import nominal reduït

71 M€

Desemborsament total

Publicació al BORME de la reducció del 5,34% del capital social mitjançant l'amortització d'autocartera (en castellà)

Variació del capital social en 2023

En el marc del setè programa de recompra d'accions pròpies, el 24-07-2023 va quedar registrada la reducció del capital social d'Ercros que es mostra en la següent taula.

La compra de les accions amortitzades es va realitzar entre 2022 i 2023 amb càrrec al benefici de l'exercici 2022.

OIR 20220719 Ercros inscriu en el Registre Mercantil la reducció del 4,33% del seu capital social mitjançant l'amortització de l'autocartera

Variació del capital social en 2022

En el marc del cinquè i sisè programes de recompra d'accions pròpies, el 11-07-2022 va quedar registrada la reducció del capital social d'Ercros que es mostra en la següent taula.

La compra de les accions amortitzades es va realitzar entre 2021 i 2022 amb càrrec al benefici de l'exercici 2021.

Variació del capital social en 2021

En l'exercici 2021 no va haver-hi moviments en el capital social associats a la recompra i amortització d'accions pròpies prevista en la política de remuneració a l'accionista, atès que en 2020 no es van complir tots els requisits necessaris per a retribuir a l'accionista.

OIR 20200728 Ercros inscriu al Registre Mercantil la reducció del 3,76% del seu capital social mitjançant l'amortització d'autocartera

Variació del capital social en 2020

En el marc del cinquè programa de recompra d'accions pròpies, el 20-07-2020 va quedar registrada la reducció del capital social d'Ercros que es mostra en la següent taula.

La compra de les accions amortitzades es va realitzar en 2020 amb càrrec al benefici de l'exercici 2019.

OIR 20190910 Ercros inscriu en el Registre Mercantil la reducció del 2,75% del seu capital social mitjançant l'amortització d'autocartera

Variació del capital social en 2019

En el marc dels tercer i quart programes de recompra d'accions pròpies, el 23-08-2019 va quedar registrada la reducció del capital social de Ercros que es mostra en la següent taula.

La compra de les accions amortitzades es va realitzar entre 2018 i 2019, amb càrrec al benefici de l'exercici 2018.

OIR 20180726 Ercros inscriu al Registre Mercantil la reducció del 2,80% del seu capital social mitjançant l'amortització d'autocartera

Variació del capital social en 2018

En el marc dels segon i tercer programes de recompra d'accions pròpies, el 24-07-2018 va quedar registrada la reducció del capital social d'Ercros que es mostra en la següent taula.

La compra de les accions amortitzades es va realitzar entre 2017 i 2018, amb càrrec al benefici de l'exercici 2017.

OIR 20170728 Ercros inscriu al Registre Mercantil la reducció del 2,72% del seu capital social mitjançant l'amortització d'autocartera

Variació del capital social en 2017

En el marc del primer programa de recompra d'accions pròpies, el 27-07-2017 va quedar registrada la reducció del capital social d'Ercros que es mostra en la següent taula.

La compra de les accions amortitzades es va realitzar en 2017, amb càrrec al benefici de l'exercici 2016.

Resum de l'evolució del capital social

Totes les operacions en relació amb el capital social realitzades per Ercros des de 2005. Per a veure operacions de dates anteriors consulta a la pàgina web de la CNMV.

 

<iframe title="Resum de les operacions del capital social CAT" aria-label="Table" id="datawrapper-chart-bFoa6" src="https://datawrapper.dwcdn.net/bFoa6/5/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="691" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>