Govern corporatiu

Ercros aplica bones pràctiques en la governança empresarial per a salvaguardar l'interès de l'inversor

Transparència i compliment, els fonaments del bon govern d'Ercros

Grau de seguiment de les recomanacions de govern corporatiu (en castellà)

Elevat compliment de les pràctiques de bona governança

L'aplicació de bones pràctiques en la governança d'Ercros contribueixen a aconseguir la nostra missió com a empresa i a salvaguardar els interessos dels nostres accionistes.

Amb aquest propòsit, no dubtem a avançar-nos, o fins i tot a anar més enllà, del compliment de la legislació sobre bon govern mitjançant l'adhesió a programes i codis voluntaris, com el Codi de bon govern corporatiu de la CNMV (CBG).

Les nostres pràctiques de governança defineixen un model de gestió transparent, respectuós amb el bon funcionament dels mercats i els interessos dels nostres accionistes quant a la confidencialitat de la informació, la informació privilegiada, els conflictes d'interès, les transaccions amb valors propis i la manipulació de la cotització.