Consell d'administració

Un consell format per professionals amb formació i experiència plural

Reglament del consell d'administració (en castellà)

L'administració de la Societat

El consell d'administració és el màxim òrgan de decisió d'Ercros, excepte en les matèries reservades a la competència de la junta general d'accionistes. La seva principal funció és el govern de la Societat, que ha d'exercir amb unitat de propòsit i independència de criteri.

Del consell depenen:

  • La comissió d'auditoria, la funció de la qual és supervisar l'auditoria interna i els sistemes de gestió de riscos; el procés d'elaboració i la integritat de la informació financera i no financera; i preservar la independència de l'auditor de comptes. D'aquesta comissió depenen el comitè de compliment i el servei d'auditoria interna.
     
  • La comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa, que supervisa el nomenament i la remuneració dels consellers i informa sobre la contractació dels alts executius i les remuneracions que aquests perceben. També supervisa el sistema de govern corporatiu i les polítiques de responsabilitat social empresarial i de sostenibilitat de la Societat.
     
  • La comissió d'estratègia i inversions, que fa costat al consell d'administració en l'anàlisi i seguiment de la política estratègica i ho assessora en tot el relacionat amb les inversions.

 

 

El consell d'administració d'Ercros
El consell d'administració d'Ercros

El consell d'administració

Està integrat per sis persones, quatre d'elles són homes i dos, dones. Per categories, hi ha un conseller executiu, dues conselleres independents, dos consellers externs i un conseller dominical.

President/ Conseller delegat/ Executiu
Consellera/ Coordinadora/ Independent
Consellera/ Coordinadora suplent/ Independent
Conseller/ Dominical
Secretari no conseller

Comissions del consell

La comissió d'auditoria

Està composta per tres consellers no executius i presidida amb una consellera independent.

Presidenta/ Independent
Vocal/ Independent
Secretari no conseller

El comitè de compliment

Auxilia a la comissió d'auditoria en la prevenció de riscos penals.

Director del servei d'auditoria interna/ No conseller
Directora de l'assessoria jurídica/ No consellera

El servei d'auditoria interna

Garanteix el correcte funcionament del sistema de control intern i el compliment de la normativa per la qual es regeix Ercros.

Director/ No conseller

La comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa

Està composta per tres consellers externs i presidida per una consellera independent.

Presidenta/ independent
Vocal/ Independent
Secretari no conseller

La comissió d'estratègia i inversions

Està integrada per tres consellers i presidida pel conseller delegat.

 

President/ Executiu
Vocal/ Independent
Vocal/ Dominical
Secretari no conseller