Innovació

Diversificació, descarbonització i digitalització -els tres pilars de l'estratègia d'Ercros- són els objectius en R+D

Gentamicina

Sis patents vigents

L'activitat de R+D d'Ercros es focalitza en:

  • El desenvolupament de nous productes amb alt valor afegit.
  • Noves aplicacions de productes consolidats.
  • La millora de l'eficiència dels processos productius.
  • L'ampliació de la capacitat productiva.

Ercros té registrades i vigents sis patents.

La companyia disposa de quatre centres propis de R+D, situats a les fàbriques d'Aranjuez, Monzón, Sabiñánigo i Tortosa, que donen servei a les activitats de farmàcia, plàstics, química bàsica i química intermèdia, respectivament.

Logo del pla d'inversions Pla 3D en català
Veure el video

El Pla 3D emmarca l'activitat de R+D

Diversificació, descarbonització i digitalització, les tres dimensions del pla estratègic d'Ercros, el Pla 3D, guien l'activitat de R+D. Aquest pla succeeix al Pla Act que va finalitzar el 2020 i que ha suposat la modernització, millora de l'eficiència energètica i augment de la capacitat de diverses instal·lacions productives.

El Pla 3D, vigent per al període 2021-2029, persegueix transformar Ercros en una empresa sostenible; conté 20 projectes, emmarcats en les tres dimensions:

  • L'objectiu de la diversificació és controlar i, si pot ser, reduir la forta dependència cíclica del negoci del clor-sosa que té Ercros
  • L'objectiu de la digitalització és millorar la competitivitat d'Ercros a través de la reducció de costos d'operació; l'augment del volum de producció i vendes; i el reforç de la fidelitat del client.
  • L'objectiu de la descarbonització és intensificar l'esforç que Ercros ja du a terme per a la mitigació del canvi climàtic i la seva adaptació al nou marc regulador de l'activitat industrial. Esperem que al final de la primera fase del Pla 3D, el 2025, les emissions directes de CO2 generades per l'activitat de l'empresa s'hagin reduït un 39% vs 2020.

El Pla 3D preveu una inversió de 92 milions d'euros i una generació d'ebitda addicional acumulat de 194 milions d'euros. El pla s'està finançant amb recursos generats internament i ajudes públiques europees i altres com un préstec de 40 milions d'euros atorgat pel Banc Europeu d'Inversions (BEI). La premissa és que l'execució del pla no posi en risc la solvència financera de la companyia ni la remuneració a l'accionista.

 

Inversions Plan 3D

Els projectes de diversificació estan orientats a potenciar les divisions de química intermèdia i farmàcia, i el segment de potabilització d'aigües.

La digitalització és una dimensió prioritària del Pla estratègic 3D.

La digitalització permetrà una major capacitat de gestió dels processos productius, comercials, logístics i administratius a través de la gestió automatitzada de les dades.

 

Noves instal·lacions a la fàbrica de Vila-seca I

La descarbonització incideix sobre quatre grans àrees: eficiència energètica; maximització de l'aprofitament d'hidrogen; economia circular; i mobilitat sostenible.