Molécula de clorito sódico

Clorit sòdic

Ercros, l'únic productor d'Espanya

Fitxa del clorit sòdic (en castellà)

Per a què serveix?

El clorit sòdic es fa servir fonamentalment:

  • Per potabilitzar l'aigua, tant d'origen continental com a dessaladores, i tractar les aigües industrials i residuals, pel seu potent efecte bactericida i viricida.
  • Per a blanquejar fibres.
  • En els processos de la indústria alimentària, per les seves qualitats desinfectants.
El clorit sòdic ofereix una aigua potable de gran qualitat
El clorit de sodi ofereix una aigua potable de gran qualitat

Sabies que…

El clorit sòdic és la millor alternativa per a potabilitzar l'aigua en plantes dessaladores perquè no interacciona amb el bromur (significativament present en l'aigua de la mar) i, per tant, no es formen bromometans.

Demana informació

Si vols més informació sobre aquest producte o desitges posar-te en contacte amb els nostres tècnics, pots fer-ho des d'aquí.

Tots els camps són obligatoris.
José Antonio Riquelme Vicente
José Antonio Riquelme Vicente
Cap de vendes dels mercats de Catalunya i Llevant.

Certificacions

Ercros certifica la qualitat, seguretat i respecte ambiental de la fabricació d'aquest producte, i està adherida a acords voluntaris que avalen el seu compromís amb la RSE i el servei al client.

ISO 9001

La norma de qualitat de la nostra producció i venda.

ISO 14001

La norma de gestió ambiental de la nostra activitat.

AEO

L'acreditació del compliment de mesures de seguretat i bones pràctiques en el subministrament de mercaderies.