Preguntes freqüents

Consulta les preguntes sobre Ercros més sovint plantejades pels usuaris

La Societat

Quina és la forma societària de Ercros?

Ercros, S. a. és una societat anònima, constituïda i domiciliada a Espanya, les accions de la qual estan admeses a cotització oficial en el mercat continu de les borses de Barcelona, Bilbao, Madrid i València.

El seu domicili social està situat en l'Av. Diagonal, 593-595, de Barcelona.

Quan es va fundar?

Ercros es va constituir el 30 de juny de 1989 arran de la fusió per absorcióde S.A. Cros a Unión Explosivos Río Tinto, S.A. (ERT) i va absorbir tots els actius de totes dues societats.

Més informació en l'apartat Fites històriques.

Quina és la seva estructura?

Ercros, S. a. és la societat matriu última de diverses societats dependents i associades, sense que hi hagi cap amb influència significativa en el grup consolidat (en conjunt representen menys del 3% dels ingressos consolidats).

Quines són les empreses filials?

La relació de les societats dependents i associades incloses en el grup consolidat està disponible a l'informe anual d'Ercros.

Qui forma part del consell d'administració?

Trobaràs la composició del consell l'apartat Consell d'administració.

Quin és el capital social de Ercros?

Les respostes a les teves preguntes relacionades amb el capital social d'Ercros les trobaràs en l'apartat Preguntes freqüents del menú Accionistes i inversors.

Més informació en l'apartat Capital social.

On puc consultar els meus dubtes sobre l'acció de Ercros?

Disposes d'un apartat Preguntes freqüents en el menú Accionistes i inversors en el qual es responen dubtes sobre l'acció.

També tens més informació en l'apartat L'acció.

Quines són les funcions de la junta d'accionistes?

Aquesta i altres respostes sobre la junta d'accionistes les pots trobar en l'apartat Preguntes freqüents  del menú Accionistes i inversors.

Més informació en l'apartat Junta d'accionistes.

 

L'activitat d'Ercros

En quin sector d'activitat opera Ercros?

Ercros opera en el sector químic i farmacèutic, i és la primera empresa d'Espanya de química bàsica.

Quantes fàbriques té Ercros i on estan situades?

Ercros disposa de 10 fàbriques, totes elles situades en territori espanyol (veure el mapa

La seu social i les oficines de la corporació es troben a Barcelona (Av. Diagonal 595, 5a planta, 08014 Barcelona).

Es poden visitar les fàbriques de Ercros?

Sí. Cada fàbrica organitza periòdicament jornades de portes obertes per a diferents col·lectius.

Si estàs interessat a visitar les nostres instal·lacions, sol·licita-ho des de l'apartat Contacte.

Quins són els principales productes que fabrica?

Ercros fabrica més de 150 productes químics i principis actius farmacèutics (API), que s'usen com a matèries primeres o intermèdies en altres indústries.

Entre els més importants destaquen la sosa càustica, el clor i els derivats del clor (PVC, hipoclorit sòdic, àcid clorhídric, clorat i clorit sòdic, i ATCC); el formaldehid i els seus derivats (paraformaldehid, resines, pólvores d'emotlament, pentaeritritol i dipentaeritritol); i els API (àcid fusídic, fosfomicines, eritromicinas i les seves sals i derivats).

Més informació en l'apartat Productes.

Ercros ven productes per al tractament d'aigües de piscina?

Si, la cartera d'Ercros disposa d'una àmplia gamma de productes per al tractament de l'aigua i cura de la piscina.

Consulta les preguntes freqüents dels productes pel tractament d'aigues de piscina.

En quins mercats opera Ercros?

Ercros comercialitza els seus productes tant en el mercat intern com en l'exterior. La proporció de vendes entre tots dos mercats està molt igualada i oscil·la en funció de la situació econòmica de cada zona.

La Unió Europea és el principal mercat en l'exterior, en aquesta zona geogràfica França, Itàlia, Portugal i Alemanya són els destins prioritaris. Li segueix a continuació la resta dels països de l'OCDE, entre els quals destaquen Turquia i els EUA De la resta del món, els principals mercats són l'Índia i la Xina.

La divisió de farmàcia és el negoci que tradicionalment més embeni en l'exterior (per sobre del 90% de la seva xifra de negoci) seguida de la divisió de química intermèdia (que pràcticament exporta dos terços de la seva producció). Per contra, el principal mercat de la divisió de derivats del clor és Espanya, encara que un terç de la seva facturació s'obté en l'exterior.

Més informació aquí

Quants empleats té la companyia?

La companyia té una plantilla pròxima a les 1.300 persones, gairebé el 90% de les quals treballen en els centres de producció i, el 10% restant, en la corporació i els serveis comercials.

Entorn del 17% de la plantilla són dones, la majoria d'elles enquadrades en la categoria de tècniques i administratives.

Més informació en l'apartat Treballar a Ercros.

Quina és l'actuació de Ercros en matèria de R+D?

L'actuació del departament de R+D està explicada en l'apartat Innovació.

La gestió del mediambient

És Ercros una empresa contaminant?

La preocupació per tenir unes instal·lacions segures i per minimitzar l'impacte de l'activitat sobre l'entorn és un component essencial en la gestió dels centres de producció d'Ercros i en això s'inverteixen importants recursos econòmics i tècnics.

Ercros aplica sistemes de gestió ambiental per a assegurar el compliment de la legislació i dels seus compromisos voluntaris.

Quines són les certificacions que acrediten la sostenibilitat de l'empresa?

Disposes d'aquesta informació en l'apartat Acreditacions i certificacions.

A quins acords voluntaris està adherida Ercros?

Disposes d'aquesta informació en l'apartat Els principis que ens guien.

Informació financera

Com puc saber els resultats de Ercros?

En l'apartat Informació financera d'aquesta web.

Cada quan es publiquen els resultats?

Cada trimestre, dins dels períodes previstos legalment. Ercros anuncia la presentació de resultats amb antelació en l'Agenda de l'inversor

Puc rebre directament la informació financera que publica Ercros?

Sí, si és accionista de la Societat. Per a això ha d'emplenar i enviar el formulari de sol·licitud.

En qualsevol cas, Ercros publica i actualitza en aquesta web tota la informació financera a la qual està obligada.