Negocis

Ercros està diversificada en tres segments d'activitat, cadascun amb el seu model de negoci i els seus mercats

Logo del pla d'inversions Pla 3D en català
Presentació del Pla 3D (en castellà)

El nostre repte: la diversificació de l'activitat

L'activitat d'Ercros està diversificada en tres negocis: la divisió de derivats del clor, que és la que més pes en la facturació de l'empresa; la divisió de química intermèdia; i la divisió de farmàcia.

Un dels tres pilars de l'actual pla estratègic d'Ercros, Pla 3D,  per al període 2021-2029, és avançar cap a la diversificació de l'activitat, amb la finalitat d'aconseguir un major equilibri del pes de cada negoci i, així, augmentar l'estabilitat del marge global.

La digitalització és una dimensió prioritària del Pla estratègic 3D.
La digitalització és una dimensió prioritària del Pla estratègic 3D