Comunicacions d'informació rellevant

Comunicacions d'informació rellevant

A continuació pots consultar les comunicacions d'informació rellevant remeses per Ercros a la CNMV.

A la pestanya "Informació rellevant" trobaràs totes les comunicacions enviades des del 8-02-2020, data en què va canviar la normativa sobre aquesta matèria, fins a l'actualitat.

A la pestanya "Històric" figuren els "Fets rellevants" emesos des de 2019 fins al 8-02-2020.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Junta d'accionistes
Barcelona,
El consell ha proposat a la junta un nou pagament de dividend de 9,6 cèntims d'euro per acció, que es faria efectiu el 10 de juliol. El dividend proposat suposa un desemborsament de 8,78 milions d'euros, equivalents al 32,7% del benefici del 2023.
Junta d'accionistes
Barcelona,
El consell d'administració ha formulat els informes preceptius sobre les propostes següents: aplicació del resultat de l'exercici 2023 (punt 2n); nomenament de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. com a auditor de comptes de la societat i del seu grup consolidat (punt 4t); i reelecció de consellers (punts 5è, 6è, 7è, 8è i 9è).
Junta d'accionistes
Barcelona,
Segueix les propostes completes d'acord que el consell d'administració sotmetrà a l'aprovació de la junta d'accionistes del 2024.
Junta d'accionistes
Barcelona,
El consell dadministració ha acordat convocar la junta general ordinària d'accionistes el 28 de juny del 2024, en segona convocatòria. La junta se celebrarà a l'avinguda Diagonal, 514, 6a planta, 08006 Barcelona, a les 12.00 hores.
Informació financera
Barcelona,
En el primer trimestre del 2024, Ercros va obtenir una contribució de 65 milions, un ebitda ajustat de 14 milions i un benefici de 3 milions.
Capital social
Barcelona,
Ercros ha contractat Evercore Partners International LLP, com a assessor financer, i Uría Menéndez Abogados, S.L.P., com a assessor legal, per assistir al consell d'administració durant el procés de l'OPA que ha anunciat Bondalti sobre el 100% del capital d'Ercros.
Capital social
Barcelona,
La CNMV admet a tràmit la sol·licitud d'autorització de l'OPA presentada per Bondalti sobre Ercros. L'admissió a tràmit de la sol·licitud esmentada no suposa cap pronunciament sobre la resolució relativa a l'autorització de l'oferta.
Capital social
Barcelona,
En referència a la sol·licitud d'autorització d'una oferta pública d'adquisició voluntària pel 100% del capital social de la Societat, a un preu de 3,60 euros per acció (l'"Oferta") presentada el dia 5 de març de 2024 per Bondalti Ibérica, S.L.U (l'"Oferent").
Govern corporatiu
Barcelona,
L'informe sobre remuneracions dels consellers 2023 recull la política de remuneracions d'Ercros, el resum de les remuneracions anuals dels consellers i el detall de les retribucions individuals meritades per cadascun dels consellers al llarg del passat exercici, així com la previsió de la remuneració per al 2024.
Govern corporatiu
Barcelona,
L'informe de govern corporatiu del 2023 conté informació sobre la governança d'Ercros al llarg de l'any, per exemple: l'estructura de la propietat, el desenvolupament de la junta general d'accionistes, els sistemes de control de riscos o el grau de seguiment de les recomanacions de govern corporatiu.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Activitat de la companyia
Sabiñánigo,
Ja funciona a ple rendiment l’ampliació de la capacitat de producció de la planta d’ATCC de la fàbrica d’Ercros a Sabiñánigo, que ha permès augmentar en 6.000 t/any la fabricació d’aquest producte fins a assolir les 28.000 t/any. El cost de la inversió ha ascendit a 14 milions d’euros.
Activitat de la companyia
Barcelona,

Ercros ha signat un nou contracte de subministrament de formaldehid amb el seu principal client. Aquest contracte estarà vigent durant el període 2021-2030 i el producte serà subministrat des de la fàbrica de Tortosa (Tarragona), que recentment ha ampliat la capacitat de les seves instal·lacions.

Així mateix, l'empresa ha prolongat fins a finals de 2021 el contracte de subministrament de clor, que manté amb aquest client, que és el major consumidor d'aquest producte de la companyia. Aquest clor serà subministrat per canonada des de la fàbrica de Vila-seca I (Tarragona), que també ha augmentat la capacitat de la seva planta d'electròlisi.

Activitat de la companyia
Barcelona,

Ercros ha signat un nou contracte de subministrament de formaldehid amb el seu principal client. Aquest contracte estarà vigent durant el període 2021-2030 i el producte serà subministrat des de la fàbrica de Tortosa (Tarragona), que recentment ha ampliat la capacitat de les seves instal·lacions.Així mateix, l'empresa ha prolongat fins a finals de 2021 el contracte de subministrament de clor, que manté amb aquest client, que és el major consumidor d'aquest producte de la companyia. Aquest clor serà subministrat per canonada des de la fàbrica de Vila-seca I (Tarragona), que també ha augmentat la capacitat de la seva planta d'electròlisi.
 

Informació financera
Barcelona ,
L'ebitda obtingut per Ercros en el tercer trimestre de 2019 ha estat un 11,7% per sobre de l’aconseguit en el mateix període de l’any anterior. Pel que fa al conjunt dels primers nou mesos de l’any, l’ebitda ha estat un 24,1% inferior a l’assolit en el mateix període de 2018. Ercros preveu que l’ebitda del quart trimestre sigui millor que l’aconseguit en el quart trimestre de l’any passat, fet que reduirà la caiguda anual respecte de 2018.
Activitat de la companyia
Barcelona,

D’acord amb el Pla Act anunciat per Ercros, l’empresa ha culminat la tercera ampliació de la capacitat de la planta de producció de clor i sosa càustica de la fàbrica de Vila-seca I, amb la posada en marxa d’un nou electrolitzador que amplia la capacitat de la planta en altres 26.000 t/any.

Després d’aquesta ampliació, la capacitat total de producció de clor d’Ercros és de 217.000 t/any (172.000 t/any a la fàbrica de Vila-seca I i 45.000 t/any a la de Sabiñánigo), fet que consolida a l’empresa com la primera fabricant espanyola i novena europea de clor i sosa càustica.

Activitat de la companyia
Barcelona,

D’acord amb el Pla Act anunciat per Ercros, l’empresa ha culminat la tercera ampliació de la capacitat de la planta de producció de clor i sosa càustica de la fàbrica de Vila-seca I, amb la posada en marxa d’un nou electrolitzador que amplia la capacitat de la planta en altres 26.000 t/any.Després d’aquesta ampliació, la capacitat total de producció de clor d’Ercros és de 217.000 t/any (172.000 t/any a la fàbrica de Vila-seca I i 45.000 t/any a la de Sabiñánigo), fet que consolida a l’empresa com la primera fabricant espanyola i novena europea de clor i sosa càustica.

Capital social
Barcelona,

De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Mercat de Valors, Ercros, S.A. (d'ara endavant «Ercros»), i com a continuació del fet rellevant publicat el 3 de juliol de 2019 (número 279.820), mitjançant aquest escrit, comunica el següent:

FET RELLEVANT

Capital social
Barcelona,

De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Mercat de Valors, Ercros, S.A. (d'ara endavant «Ercros»), i com a continuació del fet rellevant publicat el 3 de juliol de 2019 (número 279.820), mitjançant aquest escrit, comunica el següent:
 

Informació financera
Barcelona,

Ercros ha obtingut un ebitda de 29,7 milions i un benefici de 10,5 milions

En línia amb l’anticipat en el fet rellevant del 12-06-19, en el primer semestre de 2019 d’euros. Aquestes xifres són més baixes que les obtingudes en el mateix període de 2018 (un 35,7% i 62,7% respectivament), però s’ha de tenir en compte que en el primer semestre de 2018 els resultats van ser particularment alts.

Activitat de la companyia
Barcelona,

En línia amb l’anticipat en el fet rellevant del 12/06/19, en el primer semestre de 2019 Ercros ha obtingut un ebitda de 29.708 milers d’euros i un benefici de 10.493 milers d’euros. Aquestes xifres són més baixes que les obtingudes en el mateix període de 2018 (un 35,7% i 62,7% respectivament), però s’ha de tenir en compte que en el primer semestre de 2018 els resultats van ser particularment alts.