Igualtat i diversitat

Afavorim la igualtat d'oportunitats i prohibim la discriminació

Dades de 2023

Les xifres de la igualtat i la diversitat

18%

Dones/ plantilla total

35%

Dones de <25 anys/ total de la franja d'edat

33%

Conselleres/ membres del consell

18%

Directives/ total de la mateixa categoria

33%

Tècniques/ total de la mateixa categoria 

10%

Operàries/ total de la mateixa categoria

16

Persones amb discapacitat

40%

Persones de >50 anys/ plantilla total

Ercros se une a la reivindicación por la igualdad entre hombres y mujeres con motivo de la celebración hoy del Día Internacional de la Mujer y reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades y de rechazo a cualquier tipo de discriminación de hombres y mujeres.
Pla d'igualtat (en castellà)

Treballem a favor de la igualtat

A Ercros disposem de polítiques i plans d'igualtat, vetllem per la no discriminació per raó de gènere, apostem per augmentar la presència de dones en els nostres centres de treball, vetllem per la conciliació familiar i tenim una política de tolerància zero amb totes les formes de violència contra les dones.

Dones d'Ercros amb química

La presència de dones a Ercros

El percentatge de dones en la plantilla d'Ercros ronda el 18% però el porcentage de dones operàries és molt menor; en canvi, les administratives i tècniques s'acosten a la paritat.

La distribució de la plantilla per edat i gènere confirma que el relleu generacional està comportant una major presència de les dones: conforme més jove és el grup d'edat la proporció de dones és major.

En cap grup professional la bretxa del salari mitjà entre gèneres és superior al 25%, percentatge a partir del qual es pot considerar legalment que existeix discriminació salarial per gènere.

<iframe title="Evolució de la presència de dones" aria-label="Interactive line chart" id="datawrapper-chart-NK3TJ" src="https://datawrapper.dwcdn.net/NK3TJ/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="400" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();
</script>
Càlcul sobre la plantilla mitjana de 2023.
<iframe title="Dones per franja d'edat" aria-label="Interactive line chart" id="datawrapper-chart-ned5G" src="https://datawrapper.dwcdn.net/ned5G/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="400" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();
</script>
Càlcul sobre la plantilla a 31-12-2023.
reunión de personas en la fábrica de Vila-seca I
Laboratori de R+D de Tortosa
Persona revisando la carga de un camión en la fábrica de Vila-seca I

Premis i reconeixements

Els guardons que avalen el nostre compromís amb la promoció de la igualtat.

Premi Igualdad Feique

Per la implantació de bones pràctiques i iniciatives per a aconseguir una major presència femenina en l'empresa.
Premios Carmen Zamorano a la Igualdad

Premi Carmen Zamorano a la Igualdad

Atorgat a Mª Carmen Cruzado, directora de la divisió de farmàcia d'Ercros.