Accionistes

Informació per a prendre decisions sobre la inversió a Ercros d'una forma ràpida i còmoda

Pioners en comunicació i transparència

Ercros té la voluntat de mantenir informats als seus accionistes i al mercat en general, i els facilita la comunicació amb la companyia en exercici del seu dret d'informació.

El contingut i estructura d'aquesta web compleix el mandat legal de subministrar informació rellevant i actualitzada al mercat, i reforça la transparència d'Ercros com a societat anònima cotitzada.

Durant el període establert entre la convocatòria i la celebració de la junta d'accionistes, Ercros habilita a la web un apartat per a votar i delegar per mitjans electrònics, i un altre per a participar en el fòrum electrònic d'accionistes.

Junta d'accionistes 2022
Junta d'accionistes 2022