Compra d'accions

La compra d'accions pròpies per amortitzar, la forma prioritària de retribuir l'accionista

Amb càrrec a l'exercici 2022

Les xifres clau de compra d'accions pròpies

5 M

Accions comprades

19 M€

Desemborsats

3,64 €

Preu mitjà de l'acció

29%

Payout

A Ercros vetllem per l'interès de l'inversor

Ercros ha reduït un 20% el seu capital social

Ercros compra accions pròpies per retirar-les del mercat mitjançant reduccions de capital, com a forma de retribuir els seus accionistes. Des del 2016, l'empresa ha amortitzat 22,7 milions d'accions pròpies, fet que suposa el 20% del capital social inicial.

Segons estableix la política de retribució de l'accionista d'Ercros, la compra d'accions per amortitzar és la via preferent de retribució a l'accionista a l'empresa i es canalitza a través de programes successius.

Borsa de Barcelona
Ercros cotitza en el mercat continu de la borsa espanyola

Evolució anual de la compra d'accions pròpies

<iframe title="Evolució anual de la compra d'accions CAT" aria-label="Table" id="datawrapper-chart-e7WKq" src="https://datawrapper.dwcdn.net/e7WKq/4/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="492" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script></script>

Amb càrrec al 2023, no hi va haver compra d'accions pròpies perquè el consell d'administració, en el marc de l'OPA de Bondalti, va proposar a la junta destinar tot l'import de la remuneració a l'accionista al pagament de dividend.

El 2020, a causa de l'impacte negatiu que va tenir la covid-19 sobre l'activitat d'Ercros, no es va complir una de les condicions contemplades en la política de retribució a l'accionista, raó per la qual no va ser possible repartir dividend ni comprar accions pròpies per amortitzar amb càrrec al benefici de l'exercici.