Autocartera

Ercros duu a terme programes de recompra d'accions pròpies per a amortitzar-les mitjançant reduccions de capital

 

Entre 2016 i 2023

Els grans números de la recompra d'accions pròpies

23 M accions

Adquirides i amortitzades

71 M€

Desemborsats

3,15€

Preu mitjà per acció

20%

Del capital social inicial

Principals paràmetres del vuitè programa

Des del 25-06-2023, està vigent el vuitè programa de recompra d'accions pròpies per a amortitzar, l'import màxim de les quals és de 25 milions d'euros i, en cap cas, no obstant això, el nombre d'accions pròpies a adquirir podrà excedir del 8% del capital social en el moment de l'aprovació pel consell d'administració que estava compost per 96.599.189 accions, la qual cosa equival a 7,7 milions d'accions.


<iframe title="Paràmetres 8 programa CAT" aria-label="Table" id="datawrapper-chart-L2kKZ" src="https://datawrapper.dwcdn.net/L2kKZ/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="358" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>

Principals paràmetres del setè programa

La junta d'accionistes, celebrada el 16-06-2023, ha aprovat la prooposada de reducció del capital social mitjançant l'amortització dels 5,16 milions d'accions que la Societat té en autocartera, corresponents al setè programa, fet que suposa una reducció del 5,34% del capital social. L'operació està pendent de culminar els tràmits de registre.

<iframe title="Paràmetre 7 programa CAT" aria-label="Table" id="datawrapper-chart-q5xC3" src="https://datawrapper.dwcdn.net/q5xC3/3/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="358" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>

Desglossament de les compres

<iframe title="Detall del 7è programa CAT" aria-label="Table" id="datawrapper-chart-6iGa7" src="https://datawrapper.dwcdn.net/6iGa7/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="794" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>

Principals paràmetres del sisè programa

Amb càrrec al benefici de 2021, el 11-07-2022 es va registrar l'amortització de les 4,37 milions d'accions accionis que tenia la Societat en autocartera, 1,28 milions de les quals corresponien al cinquè programa i 3,09 milions al sisè programa. L'amortització va suposar una reducció del 3,098% del capital social.

<iframe title="Paràmetres 6 programa CAT" aria-label="Table" id="datawrapper-chart-Jf8A0" src="https://datawrapper.dwcdn.net/Jf8A0/2/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="356" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>

Desglossament de les compres

<iframe title="Detalls del 6è programa CAT" aria-label="Tabla" id="datawrapper-chart-vqvEh" src="https://datawrapper.dwcdn.net/vqvEh/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="794" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>

Principals paràmetres del cinquè programa

Amb càrrec al benefici de 2019, el 20-07-2020 es va registrar l'amortització de 3.944.584 accions pròpies que Ercros tenia en autocartera i, amb càrrec al benefici de 2021, el 11-07-2022 es va registrar una segona amortització d'1.284.000 accions pròpies, després de la qual les 5.228.584 accions pròpies adquirides en el marc del cinquè programa van quedar amortitzades, fet que va suposar una reducció del 5,031% del capital social

<iframe title="Paràmetres 5 programa CAT" aria-label="Table" id="datawrapper-chart-o8q77" src="https://datawrapper.dwcdn.net/o8q77/3/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="356" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>

Desglossament de les compres

<iframe title="Detall 5è programa CAT" aria-label="Table" id="datawrapper-chart-jLEce" src="https://datawrapper.dwcdn.net/jLEce/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="815" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>

Principals paràmetres del quart programa

Amb càrrec al benefici de 2018, el 23-08-2019 es va registrar l'amortització de les accions pròpies adquirides en el marc d'aquest programa, fet que va suposar una reducció del 2,325% del capital social.

<iframe title="Paràmetres 4 programa CAT" aria-label="Table" id="datawrapper-chart-lL8gh" src="https://datawrapper.dwcdn.net/lL8gh/3/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="356" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>

Desglossament de les compres

<iframe title="Detall 4rt programa CAT" aria-label="Tabla" id="datawrapper-chart-b2J1v" src="https://datawrapper.dwcdn.net/b2J1v/2/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="794" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>

Principals paràmetres del tercer programa

Amb càrrec al benefici de 2017, el 24-07-2018 es van amortitzar 986.502 de les accions pròpies adquirides que tenia la Societat en autocartera, i, amb càrrec al benefici de l'exercici 2018, el 23-08-2019 es va registrar una segona amortització de 453.108 accions  pròpies, després de la qual les 1.439.610 accions, representatives del 1,297% del capital social, van quedar amortitzades.

<iframe title="Paràmetres 3 programa CAT" aria-label="Table" id="datawrapper-chart-8pVvE" src="https://datawrapper.dwcdn.net/8pVvE/3/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="356" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>

Desglossament de les compres

<iframe title="Detall 3r programa CAT" aria-label="Table" id="datawrapper-chart-bkRRY" src="https://datawrapper.dwcdn.net/bkRRY/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="714" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>

Principals paràmetres del segon programa

El 24-07-2018 es va registrar l'amortització de les accions pròpies adquirides en el marc d'aquest programa, representatives del 1,907% del capital social.
<iframe title="Detall del 2n programa CAT" aria-label="Table" id="datawrapper-chart-8zc4j" src="https://datawrapper.dwcdn.net/8zc4j/3/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="794" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>

Desglossament de les compres

<iframe title="Detall del 2n programa CAT" aria-label="Table" id="datawrapper-chart-8zc4j" src="https://datawrapper.dwcdn.net/8zc4j/3/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="794" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>

Principals paràmetres del primer programa

El 27-07-2017 es va registrar l'amortització de les 3.106.860 accions pròpies adquirides en el marc d'aquest programa, representatives del 2,723% del capital social.
<iframe title="Paràmetres del 1 programa CAT" aria-label="Table" id="datawrapper-chart-iMskm" src="https://datawrapper.dwcdn.net/iMskm/3/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="356" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>

Desglossament de les compres

<iframe title="Detall 1 programa CAT" aria-label="Table" id="datawrapper-chart-IWgTY" src="https://datawrapper.dwcdn.net/IWgTY/4/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="477" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>

Resum dels programes finalitzats

<iframe title="Resum autocartera CAT" aria-label="Tabla" id="datawrapper-chart-x1rlx" src="https://datawrapper.dwcdn.net/x1rlx/2/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="436" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>