Oferta pública d'adquisició

Informació relacionada amb l'OPA de Bondalti sobre el 100% del capital social d'Ercros

Accés a la fàbrica de Sabiñánigo

OPA de Bondalti sobre Ercros

El 5 de març del 2024 l'empresa química portuguesa Bondalti Ibérica ha anunciat una sol·licitud d'oferta pública d'adquisició (OPA) voluntària sobre el 100% del capital d'Ercros.

L'oferta és de 3,6 euros per acció, fet que suposa una prima del 40,6% sobre el preu de cotització al tancament del mercat el dia anterior. Aquesta operació implica un valor total de l'oferta d'aproximadament 329 milions d'euros.