Divisió de farmàcia

Centrada en la fabricació biològica, a través de la fermentació, gaudeix de reconeixement internacional

Una producció destinada, prioritàriament, a l'exportació

La divisió de farmàcia està dedicada a la fabricació de principis actius farmacèutics (API) genèrics, principalment antibiòtics i, en menor mesura, anti-hipertensius i anti-ulcerosos.

Se centra en la fabricació biològica (recerca i manteniment de ceps, control microbiològic, fermentació i extracció industrial), però també produeix per síntesi química i obté productes estèrils. Una altra important activitat de la divisió és la producció d' API i intermedis dissenyats a mesura per a tercers.

El principal valor de la divisió de farmàcia és el seu lideratge mundial, pel domini dels processos de fermentació, i la seva capacitat d'obtenir productes estèrils. La complexitat d'aquests processos limita molt el nombre de productors en el món.

Els nostres clients són laboratoris i distribuïdors comercials, entre els quals es troben els més importants del món, que usen els nostres productes com a matèria primera o intermèdia per a la fabricació d'especialitats farmacèutiques comercials.

La divisió de farmàcia ven a l'exterior més del 90% de les seves vendes, a uns 50 països de tots els continents. Els principals destinataris són Itàlia, l'Índia, Turquia, França, el Japó i Suïssa.

Vista general dels fermentadors industrials
Vista general dels fermentadors industrials
Exterior de la planta de síntesi de la fàbrica d'Aranjuez
Exterior de la planta de multipropòsit de síntesi
Exterior de la planta de productes estèrils de la fàbrica d'Aranjuez
Exterior de la planta de productes estèrils
Logo del pla d'inversions Pla 3D en català
Presentació del Pla 3D (en castellà)

Innovació en productes i processos

El centre de R+D de la divisió de farmàcia està situat a la fàbrica d'Aranjuez i es dedica, principalment, a la recerca i desenvolupament de nous productes i a la millora dels processos en qualitat, medi ambient i seguretat.

D'aquesta labor investigadora va sorgir, en 1969, el descobriment de la fosfomicina i la seva aplicació antibiòtica.

Aquesta divisió ha dut a terme una important modernització i ampliació de la capacitat de les seves instal·lacions, la qual cosa ha permès augmentar la producció de les plantes de fermentació, síntesi i estèril, així com la capacitat d'emmagatzematge de productes acabats.

En el marc del Pla 3D posat en marxa per Ercros, la divisió està adaptant els processos productius als objectius de diversificació, descarbonització i digitalització. A fi de diversificar la seva cartera comercial, està desenvolupant la incorporació de dos nous productes: la vancomicina i la gentamicina, tots dos pertanyents a la família dels antibiòtics produïts mitjançant fermentació.

 

 

Actuacions escomeses i en marxa

Planta de productos estériles de Aranjuez

Gràcies a les noves instal·lacions, s'ha ampliat la capacitat d'esterilització

Inversions Plan 3D

Durant la construcció de la planta d'extracció biològica

Almacén de producto terminado de la fábrica de Aranjuez

Magatzem de productes acabats

Exercici 2023

La divisió de farmàcia en xifres

9%

Participació en les vendes d'Ercros

430 t

Capacitat de producció anual

93%

Exportació

50

Països destinataris

On venem els nostres productes?

<iframe title="Mercats" aria-label="Donut Chart" id="datawrapper-chart-GICb3" src="https://datawrapper.dwcdn.net/GICb3/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="652" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();
</script>
Proporció de vendes en 2023.

Acords voluntaris

Ercros subscriu acords i programes que impliquen l'aplicació de bones pràctiques i compromisos que superen els límits legals, que concerneixen de manera específica a aquesta divisió.

 

Associacions vinculades

La divisió de farmàcia teixeix aliances amb l'organització sectorial relacionada amb la seva activitat.

Afaquim

Afaquim

Fabricants espanyols de química fina