Moléculas de ácido fusídico

Àcid fusídic

Antibiòtic per a infeccions dermatològiques i oculars

Fitxa de l'àcid fusídic (en castellà)

Per a què serveix?

L'àcid fusídic és un antibiòtic amb estructura d'esteroide, de la família dels fusidans. És un agent bacteriostàtic, de curt espectre, efectiu contra bacteris grampositius, incloses espècies de Staphylococcus i Corynebacterium. Per això, està especialment indicat en el tractament d'infeccions dermatològiques i oculars severes, i en la osteomielitis.

Ercros subministra aquest producte perquè sigui utilitzat com a crema o gel oftàlmic, amb diferents grandàries de partícules. A requeriment del client, també ofereix el producte micronitzat, amb una grandària de partícula molt reduïda.

El fusidat sòdic és una sal derivada de l'àcid fusídic, que té les seves mateixes propietats farmacològiques però és soluble en l'aigua, la qual cosa permet la seva aplicació en altres presentacions (comprimits i pomades).

El fusidat de diaetanolamina és una altra sal que s'utilitza en veterinària.

Ercros és el segon fabricant del món i d'Europa i el primer d'Espanya d'àcid fusídic.

Ull
L'àcid fusídic és idoni per a tractar les infeccions oculars

Varietats

  • Àcid fusídic
  • Fusidat sòdic
  • Fusidat de dietanolamina

Sabies que…

Al ser un agent bacteriostàtic, l'àcid fusídic no mata els bacteris sinó que impedeix la seva reproducció, fet pel qual aquestes acaben desapareixent.

Demana informació

Si vols més informació sobre aquest producte o desitges posar-te en contacte amb els nostres tècnics, pots fer-ho des d'aquí.

Tots els camps són obligatoris.
Óscar Méndez López
Oscar Méndez López
Director comercial

Certificacions

Ercros certifica la qualitat, seguretat i respecte ambiental de la fabricació d'aquest producte, i està adherida a acords voluntaris que avalen el seu compromís amb la RSE i el servei al client.

FDA

L'acreditació que permet vendre medicaments als EUA i els mercats més exigents del món.

GMP

L'estàndard de bones pràctiques de fabricació de medicaments.

GDP

L'estàndard de bones pràctiques de distribució de medicaments.

ISO 9001

La norma de qualitat de la nostra producció i venda.

ISO 14001

La norma de gestió ambiental de la nostra activitat.

AEO

L'acreditació del compliment de mesures de seguretat i bones pràctiques en el subministrament de mercaderies.