La fàbrica d’Aranjuez, acreditada com a “organització saludable”

Aranjuez,

La fàbrica d’Ercros a Aranjuez ha rebut de l'empresa certificadora Aenor l'acreditació del seu sistema de gestió d'organització saludable («SIGOS»). Aquesta acreditació, a més d'incloure aspectes sobre la prevenció a la salut de les persones, incideix en la promoció de la salut i dels hàbits de vida saludables.

Aquesta fàbrica compta també amb la certificació de la gestió de la seguretat i salut laboral, segons la norma ISO 45001, així com altres certificacions, com ara la de gestió mediambiental, segons la norma ISO 14001; la de gestió de la qualitat, segons la norma ISO 9001, i la de gestió de l'energia, segons la norma ISO 50001; i verifica les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle segons la norma ISO 14064-1.

A més, aquest centre té certificada la seguretat dels processos de producció i productes per l'administració d'aliments i medicaments dels EE.UU., FDA; i opera segons els estàndards internacionals de les millors pràctiques de fabricació, GMP, i millors pràctiques de distribució, GDP.

Per a obtenir més informació sobre les certificacions de tots els centres de producció d’Ercros feu clic aquí.