L'acció

Ercros cotitza en l'índex general del mercat continu de les borses de Barcelona, Bilbao, Madrid i València

La cotització d'Ercros ara

Les dades que es presenten porten una diferència d'uns 15 minuts respecte de les dades reals.

La informació borsària més rellevant en un cop d'ull

A 31-12-2023

2,64€

Preu de tancament

3,47€

Preu mig anual

241 M€

Capitalització

4,81€

Preu màxim