Medi ambient

El nostre compromís amb la sostenibilitat del planeta i el benestar de les persones ens lliga a la lluita contra l'emergència climàtica

Logo del pla d'inversions Pla 3D en català
Presentació del Pla 3D (en castellà)

El respecte pel medi ambient és present en totes les nostres decisions industrials i estratègiques

La nostra dilatada història així com la nostra activitat, centrada en la fabricació i venda de productes químics, determinen que tinguem una especial sensibilitat per les qüestions ambientals. Tant és així, que el respecte per l'entorn és un principi d'actuació que guia la nostra activitat i la descarbonització dels processos productius, un dels tres pilars del nostre pla estratègic, Pla 3D, per al període 2021-2029.

D'acord amb això, l'actuació ambiental d'Ercros es fonamenta en la disminució de l'impacte de les nostres activitats i els nostres productes sobre el medi ambient, i en aconseguir un ús més racional dels recursos mitjançant la implantació de noves tecnologies i la incorporació de millores en els sistemes productius.

Vista aèria d'un bosc
Amb la nostra activitat contribuïm a la sostenibilitat del planeta

Circularitat i descarbonització, molt més que paraules

Dediquem importants esforços materials i humans per a complir amb l'exigent normativa ambiental i els compromisos que adquirim amb la nostra adhesió voluntària a programes de bones pràctiques sostenibles.

Imagen con logo ISO 14001 de AENOR

Tots els nostres centres productius estan acreditats amb la norma de gestion ambiental, ISO 14001.

Diploma 101 ejemplos empresariales de acciones por el clima

Diploma atorgat pel Pacte Mundial (Global Compact en la seva versió anglesa) per haver-nos inclòs dins de les 101 iniciatives d'Acció pel clima.

Planta de tractament d'aigües residuals de la fàbrica d'Aranjuez

Planta de tractament d'aigües residuals a Aranjuez.

Exercici 2023

Els assoliments aconseguits

La dedicació en l'acompliment de les nostres actuacions en favor del medi ambient es materialitza en les següents fites.

-8%

Gasos d'efecte d'hivernacle

-3%

Energia consumida

19 M€

Despesa per a protegir el medi ambient

100%

Activitat amb certificació ambiental