Subministrament sostenible

Apliquem bones pràctiquesen en nom de la sostenibilitat de la cadena de subministrament

Vetllem perquè la nostra cadena de valor sigui tan sostenible com nosaltres

La responsabilitat social i gestió sostenible dels nostres proveïdors de matèries primeres, transportistes i clients és part essencial de la tutela dels productes que usem, fabriquem i venem.

Disposem de normes que determinen la nostra actuació respecte de la cadena de subministrament i hem posat en marxa el programa Refinitiv World-Check que, entre altres funcionalitats, ens permet analitzar els riscos relacionats amb delictes financers o de corrupció de proveïdors i clients.

Operació de càrrega de palets
L'índex de qualitat de Ercros frega el 100% de lliuraments satisfactoris

Una cadena responsable

Sal almacenada

Des de les compres...

Els proveïdors dels nostres béns i serveis han de superar una homologació inicial i un procés d'avaluació continuada que ens asseguri que els subministraments que ens proporcionen es gestionen de forma socialment responsable.
 

En els contractes que subscrivim amb ells establim les condicions i requisits del servei, i exigim la inclusió de clàusules de responsabilitat social i l'adopció de bones pràctiques ètiques i ambientals.

Cartel de aviso para los conductores de camión

... Passant per la distribució i el transport...

Promovem una distribució de subministraments que reuneixi les màximes garanties de seguretat i minimitzi el risc ambiental. Per a això, ens comprometem amb la formació de les persones; avaluem les empreses abans de la seva contractació; realitzem reunions periòdiques de coordinació amb elles; controlem els vehicles de transport abans de ser carregats; apliquem un procés de selecció dels envasos i embalatges; ens adherim a pactes voluntaris d'ajuda mútua en cas d'accident en el transport i la distribució; i prioritzem el transport de mercaderies per via marítima i ferrocarril, per ser més sostenibles que el transport per carretera i l'aeri.
 

En el cas dels productes de farmàcia, exigim el compliment de les bones pràctiques descrites en el programa Good Distribution Procedures (GDP) per a garantir que la qualitat i integritat dels medicaments es mantingui al llarg de la cadena de subministrament.

Laboratori d'Almussafes

... Fins els clients

Pràcticament tota la producció d'Ercros es ven com a intermedis per a processos industrials d'altres empreses; només una mínima part dels productes que comercialitzem arriba directament al consumidor final.
 

En el sistema de gestió de la sostenibilitat que apliquem estan inclosos els compromisos que assumim amb els nostres clients respecte de la qualitat, el servei i la tutela de producte. Addicionalment, subscrivim acords voluntaris sectorials o de producte per a assegurar el compliment legal i l'ús responsable dels productes que comercialitzem.