Economia circular

Apliquem criteris de circularitat en la gestió dels recursos que consumeixen els nostres processos industrials i dels residus que aquests generen

Ercros, amb el Dia Mundial del Reciclatge
Planta de tractament d'aigües residuals de la fàbrica d'Aranjuez

Menys recursos consumits...

A Ercros usem de manera sostenible els recursos que demanden els nostres processos i informem amb transparència sobre l'evolució dels consums i la generació i valorització de residus.

El nostre compromís és reduir al màxim el consum d'aigua i d'energies. Per a aconseguir-ho, modernitzem i optimitzem les nostres instal·lacions; implantem la tecnologia més eficient; reutilitzem l'aigua provinent de les depuradores, quan és possible; i disposem de sistemes de refrigeració en circuit tancat i de reaprofitament de recursos, entre altres mesures.

Mar
La circularitat és essencial per a l'equilibri de la naturalesa

... Menys residus generats

La nostra prioritat és reduir al màxim la generació de residus i, amb els que finalment es produeixen, apliquem criteris de reducció, reutilització i reciclatge. Sempre que podem, gestionem els residus en plantes de tractament pròpies per a la reutilització d'aquests en els nostres processos industrials. Si, pel tipus de residus, no és possible la seva gestió interna, els enviem a empreses especialitzades per al tractament corresponent.

Ercros product stewardship graph
We protect the products throughout their life cycle

Evolució dels residus que genera la nostra activitat industrial

<iframe title="Residuus 2023 CAT" aria-label="Interactive line chart" id="datawrapper-chart-W9sbC" src="https://datawrapper.dwcdn.net/W9sbC/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="400" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>

L'economia circular en el Pla 3D

Dins del pilar de descarbonització, el Pla 3D inclou diverses actuacions l'objectiu de les quals és millorar la circularitat de les energies i matèries primeres que utilitzem i els productes que fabriquem.

Polvos de moldeo
A Cerdanyola

Actuació per a reaprofitar el material de rebuig de compostos per emmotllar.

Tanques de materias primas de la fábrica de Aranjuez
A Aranjuez

Nova planta de recuperació de dissolvents per a la seva reutilització en el propi centre i maximització de l'aprofitament de l'energia residual dels corrents de calor dels processos productius.

Cargando un palé en el almacén de la fábrica de Tortosa
En logística

Reutilitzem envasos i palets, i usem envasos reciclats i/o fabricats amb materials reciclats.

Acords voluntaris

Subscrivim compromisos externs per a l'aplicació de bones pràctiques específiques sobre gestió de residus.

Programa para el desarrollo sostenible del sector de los vinilos

Vinyl plus

Compromís de la indústria europea del PVC per a aplicar bones pràctiques.
Operation Clean Sweep

Operation Clean Sweep

Programa de la UE per a evitar que els microplàstics acabin en el mitjà aquàtic.
Plataforma Hidrógeno Verde Cataluña Sur

Plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud

Grup d'interès el propòsit del qual és la implementació de l'hidrogen verd.
Logo Envalora

Envalora

Sistema per a facilitar la legislació sobre envasos del sector químic i de plàstics, entre altres.