Ercros invertirà més de 20 milions a Aranjuez fins a 2025

Aranjuez,

Ercros té previst invertir 20 milions d'euros a la seva fàbrica d'Aranjuez, 16 milions dels quals en 10 actuacions previstes en el Pla 3D.

El Pla 3D és el pla estratègic posat en marxa per Ercros, que persegueix la seva transformació en una empresa sostenible i s'assenta sobre tres dimensions: Diversificació, Digitalització i Descarbonització.

Aquest pla conté 20 grans projectes, 10 dels quals es realitzaran a Aranjuez. L'abast temporal del pla és el període 2021-2025, encara que l'execució de diversos projectes de digitalització i descarbonització transcendeixen aquest termini i s’estén fins a 2029.

Per al període 2021-2029, Ercros preveu per a tota l'empresa una inversió de 92 milions d'euros i la generació d'un resultat brut d'explotació (ebitda) addicional de 194 milions d'euros. Els 16 milions que s'invertiran a Aranjuez en el marc del Pla 3D es distribueixen de la següent manera:

  • El 77,5% en un gran projecte de diversificació: la construcció d'una nova planta d'extracció per a la producció de dos nous antibiòtics;
  • El 15,5% en sis projectes de digitalització; i
  • El 7% restant en tres projectes de descarbonització.

La realització de les 10 actuacions reforçarà la sostenibilitat del projecte d’Ercros a Aranjuez, en fomentar la diversificació de l'activitat, augmentar l'automatització i digitalització dels processos i millorar les prestacions ambientals de les instal·lacions.

En els últims 14 anys (2007-2020), Ercros ha invertit a la fàbrica d'Aranjuez més de 32 milions d'euros. El Pla 3D succeeix al Pla Act (2016-2020), d'adaptació al canvi tecnològic, que va suposar la modernització de l'estructura productiva d’Ercros i la incorporació d'importants millores d'eficiència energètica.

La fàbrica d’Ercros a Aranjuez conforma la divisió de farmàcia. Aquest centre està destinat a fabricar principis actius farmacèutics (API), fonamentalment de la família dels antibiòtics. La fàbrica empra de manera directa un total de 211 persones i el 2020 va facturar 58 milions d'euros. El 92% de les vendes es va destinar a l'exportació, principalment als EUA, la UE, Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica.