Inversió responsable

Actuem d'acord amb bones pràctiques ASG

Exercici 2023

Els nostres assoliments

L'esforç a millorar les nostres bones pràctiques sostenibles es reflecteix en els següents assoliments.

84/100 Platinum

Qualificació del ràting de sostenibilitat EcoVadis

Excel·lent

Classificació de l'informe de progrés del programa Global Compact de l'ONU

96%

Percentatge de compliment del codi de bon govern de la CNMV

100%

De l'activitat amb certificació de prevenció i ambiental

Ercros, una inversió ASG

A Ercros desenvolupem la nostra activitat aplicant bones pràctiques ASG (ambientals, socials i de governança) i, d'aquesta manera, contribuïm a aconseguir els 17 objectius sostenibles de l'ONU i el European Green Deal de la UE.

Al 2023 hem obtingut una classificació platinum, amb una puntuació de 84/100, en el ràting de sostenibilitat d'EcoVadis, la qual cosa ens situa entre l'1% de les empreses que obtenen una millor puntuació, així mateix Lighthouse ens ha atorgat una qualificació AA amb una puntuació de 78/100.

Planta de tractament d'aigües residuals de la fàbrica d'Aranjuez

Planta depuradora d'aigües residuals de la fàbrica d'Aranjuez.

La vigilancia de la salud de las personas, puntal de la prevención

La vigilància de la salut de les persones és una pràctica habitual en els nostres centres de treball.

El consell d'administració d'Ercros

La composició del consell d'administració compleix amb les recomanacions de bona governança.

Organitzacions independents avaluen el nostre compliment ASG

Sello EcoVadis Platinum
Certificació d'Ecovadis

EcoVadis és una organització independent internacional el ràting de la qual té per objectiu avaluar les pràctiques ASG de les empreses.

 

Logo EIAF Lighthouse
Informe de Lighthouse

L'informe de Lighthouse emès per l'Institut espanyol d'analistes financers (IEAF) és un ràting que avalua el nivell de compliment de la companyia de criteris ASG.

Logo Bureau Veritas
Certificat CSR company

Veure els informes economicofinancers de Lighthouse

Evolució dels principals indicadors ASG (2015-2023)

<iframe title="Indicadors ASG CAT" aria-label="Table" id="datawrapper-chart-C3sab" src="https://datawrapper.dwcdn.net/C3sab/3/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="1036" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();
</script>

Certificacions i acords voluntaris d'ASG

Hem obtingut la màxima qualificació de l'Índex de bon govern corporatiu (IBGC), el sistema de gestió de la sostenibilitat que apliquem se sotmet a la certificació de normes homologades internacionalment, i estem adherits a programes voluntaris per a reforçar el nostre compromís i contribuir a l'actuació sostenible i responsable del món empresarial.

Sotmesos a auditories externes

Rendim comptes del compliment dels compromisos que adquirim i sotmetem la veracitat de les dades que publiquem a la verificació d'empreses externes independents, especialitzades i reconegudes.

Logo Ernst and Young
Comptes anuals

L'auditoria dels comptes anuals la realitza Ernst & Young i estan lliures d'excepcions.

Logo Bureau Veritas
Verificació de l'estat d'informació no financera

La verificació de l'estat d'informació no financera la realitza Bureau Veritas i opina que el contingut és adequat i conforme a la Llei 11/2018.

Logo Bureau Veritas
Guia d'aplicació de la RSC en el sector químic i de ciències de la vida

El grau de compliment dels indicadors recollits en la Guia RSE està verificat per Bureau Veritas, que atorga un nivell de “Excel·lent”.

Logo Global Compact empresa adherida
Informe de progrés del Global Compact

Informem anualment sobre el progrés de la companyia en l'aplicació dels principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides.

Comisión Nacional del Mercado de Valores CNMV
Grau de compliment del codi de bon govern

Ercros manté un alt grau de compliment de les recomanacions del Codi de bon govern.