Ercros s’adhereix a RE4Industry per unes energies 100% renovables

Barcelona,

Ercros s’ha adherit al projecte de RE4Industry, titulat «Energies 100% renovables per a indústries electrointensives», que és una proposta d’acció de recolzament al programa «Construint un futur amb baixes emissions de carboni i resilient al canvi climàtic: amb energia segura, neta i eficient» inclòs al marc europeu Horitzont 2020. El projecte serà presentat a la Comissió Europea i, en el cas de ser aprovat, s’executarà entre 2020 i 2023.

Aquest projecte, que coordina el Centre d’Investigació de Recursos i Consums Energètics («Circe») de Saragossa, té com a objectiu facilitar al sector electrointensiu europeu una transició suau per a l’adopció d’energies renovables en els seus processos de producció; està integrat per diferents socis, de diferents països del sud, est, centre i nord d’Europa i busca incorporar indústries i organitzacions sectorials paneuropees.

Ercros considera que el projecte RE4Industry està ben dissenyat per a promoure canvis que permetin avançar cap a la plena descarbonització al 2050, a través d’alternatives ja disponibles, com la biomassa, els portadors de bioenergia, l’energia solar tèrmica i la geotèrmia, que permeten reemplaçar els processos basats en combustibles fòssils.