Ercros tanca 2023 amb un benefici de 28 milions d'euros

El benefici de l'exercici es deu, en una part molt significativa, a l'efecte de la sentència del Tribunal Constitucional sobre el Reial Decret Llei 3/2016, que afegeix 26,1 milions d'euros al resultat inicial d'1,5 milions.

Barcelona,
El president Antonio Zabalza a la roda de premsa de la presentació dels resultats de 2023
El president d'Ercros durant la presentació dels resultats
  • En l'exercici 2023, Ercros ha obtingut una contribució de 231 milions, un ebitda de 48 milions i un benefici de 28 milions.
  • El benefici de l'exercici es deu, en una part molt significativa, a l'efecte de la sentència del Tribunal Constitucional sobre el Reial Decret Llei 3/2016, que afegeix 26,1 milions d'euros al resultat inicial d'1,5 milions.
  • El reduït resultat inicial és conseqüència d'un entorn de baixa demanda de productes químics a tota Europa, amb mercats molt volàtils i sotmesos a una forta competència. El dràstic augment de costos energètics i matèries primeres que la guerra a Ucraïna va provocar el 2022 segueix distorsionant el funcionament de les economies europees, malgrat la seva moderació el 2023.
  • En tot cas, Ercros manté una sòlida situació financera, amb 149 milions d'euros de liquiditat; seguirà executant el Pla 3D per tal d'avançar en la digitalització i descarbonització dels seus processos i operacions; mantindrà la seva presència als mercats on opera; i aprofitarà les oportunitats que se li presentin per defensar els seus marges. 
  • Ercros repartirà un dividend amb càrrec als resultats de 2023 de 7 cèntims d'euro per acció i recomprarà accions pròpies per a la seva amortització fins a un pay out total igual al 32,5% del benefici de 2023.

Compte de pèrdues i guanys dels exercicis 2023 i 2022