GMP i GDP

La UE ha autoritzat la producció i distribució dels nostres principis farmacèutics

La qualitat dels nostres principis farmacèutics està acreditada pels estàndards GMP i GDP

La producció i distribució de principis actius farmacèutics (API) per Ercros estan acreditades pels estàndards següents:

  • Bones pràctiques de fabricació o GMP (Good Manufacturing Practices), que descriu les normes mínimes que han de complir els processos de producció de medicaments per garantir la qualitat dels seus productes.
  • Bones pràctiques de distribució o GDP (Good Distribution Practices), que descriu les normes mínimes per assegurar que la qualitat i la integritat dels medicaments es mantinguin al llarg de la cadena de subministrament.

L'Agència Europea de Medicaments (AEM) –a Espanya, a través de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS)– coordina les inspeccions per verificar el compliment d'aquestes normes per part de les empreses que, com Ercros, fabriquen i comercialitzen medicaments a Europa.

La FDA ha homologat l'autorització GMP d'Ercros emesa per l'AEMPS. Es tracta d'una de les primeres homologacions que fa la FDA després de l'acord dut a terme amb l'AEM on es reconeixen mútuament les inspeccions de plantes de fabricació.

Planta d'extracció biològica de la fàbrica d'Aranjuez
Planta d'extracció biològica de la fàbrica d'Aranjuez

Certificat GMP dels productes de farmàcia

Logo Agencia española de medicamentos y productos sanitarios

Certificat GMP

ES/138/22 (en castellà i anglès)
Logo Agencia española de medicamentos y productos sanitarios

Certificat GMP de productes estèrils

ES/137HV/21 (en castellà i anglès)