Fotos de la fàbrica d'Aranjuez

Plantes
Planta multipropòsit de síntesi de la fàbrica d'Aranjuez
Torres de fermentació
Emmagatzematge exterior de dissolvents
Exterior de la planta de multipropòsit de síntesi
Exterior de la planta de productes estèrils