Fosfomicina cálcica

Fosfomicina

L'antibiòtic descobert gràcies a un empleat d'Ercros

Gentamicina

Ercros és líder en el mercat de la fosfomicina

Ercros és el primer fabricant d'Espanya de fosfomicina, el segon d'Europa i el tercer del món.

La fosfomicina és un principi actiu farmacèutic (API) que pertany al grup dels fosfonats amb acció bacteriostàtica. La seva activitat és d'ampli espectre, encara que el seu efecte és més pronunciat enfront dels gèrmens grampositius i els bacteris aerobis i anaerobis.

A pesar que podria obtenir-se per fermentació, a causa del seu baix pes molecular, es fabrica per procediments de síntesi química.

Ercros fabrica les següents sals de fosfomicina:

  • Fosfomicina càlcica
  • Fosfomicina sòdica
  • Fosfomicina trometamol 
Planta de síntesi de la fàbrica d'Aranjuez
Planta multipropòsit de síntesi de la fàbrica d'Aranjuez
La resistencia de muchas bacterias a los antibióticos está ampliando el uso de la fosfomicina.

Per a què serveix?

La fosfomicina és un antibiòtic que s'utilitza principalment en el tractament d'infeccions agudes del tracte urinari.

També s'aplica en malalties dermatològiques i del tracte gastrointestinal, així com en el tractament d'infeccions hospitalàries. 

L'avanç de la resistència dels bacteris a molts antibiòtics en el món ha renovat l'interès per l'ampliació de noves aplicacions de la fosfomicina.

Fitxa de la fosfomicina càlcica (en castellà)

La fosfomicina càlcica tracta les infeccions urinàries lleus

La fosfomicina càlcica s'usa per al tractament d'infeccions urinàries lleus i es pot administrar en forma de suspensió oral o comprimits.

Ercros comercialitza fosfomicina càlcica des de 1969.

La fosfomicina càlcica es pot administrar en forma de suspensió oral o comprimits
La fosfomicina càlcica es pot administrar en forma de suspensió oral o comprimits
Fitxa de la fosfomicina sòdica (en castellà)

La fosfomicina sòdica, per a usos hospitalaris

Gràcies a que és pràcticament atòxica i d'ampli espectre, s'usa de manera específica per a combatre les infeccions hospitalàries i infeccions severes produïdes per microorganismes sensibles. El seu baix pes molecular li permet travessar les meninges per la qual cosa és útil en el tractament de la meningitis.

S'administra de manera injectable. Ercros disposa d'instal·lacions per a fabricar la fosfomicina sòdica estèril que presenta en la varietat: fosfomicina sòdica IV, una mescla farmacèutica de fosfomicina sòdica més un regulador de PH a valor fisiològic intravenós.

Xeringa
La fosfomicina sòdica s'administra de manera injectable
Fitxa de la fosfomicina trometamol (en castellà)

La fosfomicina trometamol, l'antibiòtic monodosis

La fosfomicina trometamol és l'última sal de fosfomicina incorporada al portafoli de Ercros.

S'empra fonamentalment per a combatre infeccions urinàries i, donada la seva prolongada vida mitjana (és capaç de mantenir una concentració urinària efectiva durant tres dies), pot ser administrada en una o dues dosis úniques, la qual cosa afavoreix el compliment de la prescripció per part del pacient i una major eficàcia del producte.

Es presenta en forma terapèutica de sobres.

La fosfomicina trometamol es presenta en format de grànuls que es dissolen en aigua
La fosfomicina trometamol es presenta en format de grànuls que es dissolen en aigua

Sabies que…

La fosfomicina va ser descoberta per Cepa (antecedent d'Ercros) i l'empresa americana MSD el1969 en analitzar unes terres recollides per un empleat de Cepa a Alacant.

Demana informació

Si vols més informació sobre aquest producte o desitges posar-te en contacte amb els nostres tècnics, pots fer-ho des d'aquí.

Tots els camps són obligatoris.
Óscar Méndez López
Oscar Méndez López
Director comercial

Certificacions

Ercros certifica la qualitat, seguretat i respecte ambiental de la fabricació d'aquest producte, i està adherida a acords voluntaris que avalen el seu compromís amb la RSE i el servei al client.

FDA

L'acreditació que permet vendre medicaments als EUA i els mercats més exigents del món.

GMP

L'estàndard de bones pràctiques de fabricació de medicaments.

GDP

L'estàndard de bones pràctiques de distribució de medicaments.

ISO 9001

La norma de qualitat de la nostra producció i venda.

ISO 14001

La norma de gestió ambiental de la nostra activitat.

AEO

L'acreditació del compliment de mesures de seguretat i bones pràctiques en el subministrament de mercaderies.