Retribució a l'accionista

Coneix la política de retribució a l'accionista i les vies per les quals Ercros fa efectiva aquesta retribució

Maneres de retribuir als nostres accionistes

La política de retribució a l'accionista d'Ercros contempla dues vies per a remunerar als accionistes: el pagament de dividend i la compra d'accions pròpies per a amortitzar.

Análisis de la cotización

Ercros ha desemborsat més de 114 milions per a retribuir a l'accionista

Des que Ercros va posar en marxa la seva política de retribució a l'accionista en 2016 fins a 2022 ha desemborsat 114,4 milions d'euros, dels quals 43,2 milions s'han destinat al pagament de dividend i els 71,2 milions restants a la compra d'accions pròpies.

El consell d'administració del 25-04-2024 ha proposat destinar 8,8 milions d'euros al pagament de dividend, el 32,7% del benefici del 2023.

Evolució de la retribució a l'accionista

<iframe title="Evolució de la retribució a l'accionista" aria-label="Table" id="datawrapper-chart-9Y97F" src="https://datawrapper.dwcdn.net/9Y97F/2/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="364" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();
</script>

Les xifres del 2023 estan pendents de ser aprovades per la junta d'accionistes.

Aplicació del benefici anual

<iframe title="Aplicació del benefici anual " aria-label="Stacked Bars" id="datawrapper-chart-AHAdT" src="https://datawrapper.dwcdn.net/AHAdT/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="335" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();
</script>

L'aplicació del benefici anual del 2023 està pendent d'aprovació de la junta d'accionistes.

El 2020, a causa de l'impacte negatiu que va tenir la covid-19 sobre l'activitat d'Ercros, no es va complir una de les condicions contemplades en la política de retribució a l'accionista, raó per la qual no va ser possible repartir dividend ni comprar accions pròpies per a amortitzar amb càrrec al benefici de l'exercici.