Retribució a l'accionista

Coneix la política de retribució a l'accionista i les vies per les quals Ercros fa efectiva aquesta retribució

Maneres de retribuir als nostres accionistes

La política de retribució a l'accionista d'Ercros contempla dues vies per a remunerar als accionistes: el pagament de dividend i la compra d'accions pròpies per a amortitzar.

Análisis de la cotización

Ercros haurà desemborsat més de 114 milions per a retribuir a l'accionista

Des que Ercros va posar en marxa la seva política de retribució a l'accionista en 2016 fins a 2022 ha desemborsat 114,4 milions d'euros, dels quals 43,2 milions s'han destinat al pagament de dividend i els 71,2 milions restants a la compra d'accions pròpies.

Evolució de la retribució a l'accionista

<iframe title="Evolució de la retribució a l'accionista CAT" aria-label="Table" id="datawrapper-chart-KN7jK" src="https://datawrapper.dwcdn.net/KN7jK/6/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="372" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>

Aplicació del benefici anual

<iframe title="Aplicació del benefici anual CAT" aria-label="Stacked Bars" id="datawrapper-chart-rwR2u" src="https://datawrapper.dwcdn.net/rwR2u/7/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="296" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>
En 2020, a causa de l'impacte negatiu que va tenir la COVID-19 sobre l'activitat d'Ercros, no es va complir una de les condicions contemplades en la política de retribució a l'accionista, raó per la qual no va ser possible repartir dividend ni comprar accions pròpies per a amortitzar amb càrrec al benefici de l'exercici.