Amb càrrec a l'exercici 2023

Les grans xifres del pagament de dividend

Proposta del consell d'administració a la junta d'accionistes del 28-06-2024

0,096 €

Dividend per acció

32,7%

Payout

100%

Dividend vs retribució a l'accionista total

8,8 M€

Import previst

Ercros destina 40 milions al pagament de dividend

El consell d'administració ha acordat proposar a la junta d'accionistes, que està previst celebrar el 28-06-2024, el pagament d'un dividend de 9,6 cèntims d'euro per acció, que serà efectiu el 10-07-2024. El dividend proposat suposa un desemborsament per a l'empresa de 8,78 milions d'euros, equivalent al 32,7% del benefici obtingut per la Societat el 2023.

Si la junta aprova aquesta proposta, des que el 2016 Ercros iniciés la política de retribució a l'accionista, haurà desemborsat 40 milions d'euros al pagament de dividend.

La política de retribució a l'accionista vigent preveu el repartiment d'un dividend d'almenys el 22% del benefici de 2023; i el 24% del benefici de 2024.

Evolució del pagament de dividend

<iframe title="Evolució del pagament del dividend CAT" aria-label="Tabla" id="datawrapper-chart-xAgzL" src="https://datawrapper.dwcdn.net/xAgzL/3/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="437" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();
</script>
En 2020, a causa de l'impacte negatiu que va tenir la COVID-19 sobre l'activitat d'Ercros, no es va complir una de les condicions contemplades en la política de retribució a l'accionista, raó per la qual no va ser possible repartir dividend ni comprar accions pròpies per a amortitzar amb càrrec al benefici de l'exercici.

La rendibilitat d'invertir a Ercros

Coneix l'evolució del pagament de dividends i calcula la rendibilitat de la teva inversió.