Cloroisocianurats (ATCC i DCCNa)

Ercros és el primer fabricant europeu d'ATCC, el principi actiu de les tabletes per al tractament de l'aigua de piscines

Ercros: referent en el mercat de l'ATCC

Ercros és un referent mundial en el mercat dels cloroisocianurats, una família de productes que fabrica des de 1973.

En l'actualitat, som el major fabricant europeu d'aquests productes que produïm segons una fórmula pròpia desenvolupada internament.

Disposem de dos tipus de cloroisocianurats, que comercialitzem sota les marques Delsa i Azuli:

 • L'àcid tricloroisocianúric (ATCC)
 • El dicloroisocianurat sòdic (DCCNa)

Per les seves característiques, les nostres tabletes per al tractament de l'aigua de piscines afegeixen valor als cloroisocianurats, atès que:

 • Disposen de millores tecnològiques que garanteixen el benestar i la seguretat dels usuaris de les piscines.
 • Estan lliures d'àcid bòric, anticipant-se així a un futur canvi en la normativa europea.
 • Poden incorporar additius, mitjançant la microencapsulació, que permeten en una única tableta desinfectar l'aigua de la piscina i repel·lir els insectes o desprendre olor de rosa, lavanda o frescor marina.
 • Es fabriquen en un procés de producció totalment integrat, a partir de les matèries primeres bàsiques (clor i sosa càustica) fabricades també per Ercros.
 • Una part de la producció es dirigeix al mercat industrial en envasos de gran grandària, sota el seu corresponent nom químic, i la resta es comercialitza en envasos llestos per al seu ús, sota les marques Azuli i Delsa i o sota la marca pròpia del client.
El procés de fabricació dels productes per al tractament de l'aigua de piscines
Fitxa de l'ATCC (en castellà)
Fitxa del DCCNa (en castellà)

Per a què serveixen?

Els cloroisocianurats s'usen principalment:

 • Per a la desinfecció, tractament i manteniment de l'aigua de piscines.

Encara que també s'utilitzen:

 • Per a la formulació de detergents, blanquejadors i productes de neteja.
 • Per al tractament de l'aigua de torres de refrigeració obertes.
Nens jugant a la piscina
l'ATCC garanteix un ús segur de la piscina
Persona nadant
l'ATCC garanteix un ús segur de la piscina
Noia nadant
l'ATCC garanteix un ús segur de la piscina

Disposem d'un equip de R+D dedicat en exclusiva a innovar i millorar els nostres cloroisocianurats.

Les nostres tabletes presenten avantatges únics en el mercat

Tratamiento de cloro antimosquitos
Tabletes amb additius microencapsulats

Tenim patentada una nova tecnologia que permet en una mateixa tableta desinfectar l'aigua de la piscina i afegir-li additius (repel·lent d'insectes, aromes i colors).

Logotipo Sin ácido bórico
Tabletes lliures d'àcid bòric

Disposem d'una gamma de tabletes d'ATCC lliures d'àcid bòric, un lubrificant usat per a la compactació de tabletes de clor que l'Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics valora incloure-ho en la llista de substàncies altament preocupants (Reach).

Tableta bicapa
Tabletes bicapa multifunció

Les tabletes bicapa multifunció estan compostes per una fina capa de color blau i de dissolució ràpida -adequada per a una cloració de xoc de l'aigua de la piscina- i una altra gruixuda de color blanc de dissolució lenta -per al manteniment-, totes dues amb acció desinfectant.

El nou envàs més sostenible de Delsa i Azuli
Envàs més sostenible

El nou embalatge per a tauletes d'ATCC compta amb l'homologació UN, està fabricat amb cartró procedent de fonts responsables, és 100% reciclable i el material de la bossa interior és de plàstic reciclat.

L'equilibri perfecte per a la teva piscina

El 1975, Ercros va llançar la marca Delsa, que disposa d'una completa gamma de productes -en format de tabletes, pols, granulat, pastilles o blocs, de diverses grandàries- que solucionen qualsevol problema relacionat amb la teva piscina:

 • Tractaments de xoc (desinfectant ràpid).
 • Tractaments de manteniment (desinfectant lent).
 • Tractaments multifunció (desinfectant lent).
 • Reguladors i mesuradors del nivell del pH.
 • Floculants.
 • Algicidas.
 • Desincrustantes.
 • Anticalcaris.
 • Invernadors.
 • Estabilitzadors del clor.

Tots els productes Delsa

<iframe title="Productes Delsa CAT" aria-label="Table" id="datawrapper-chart-igWXi" src="https://datawrapper.dwcdn.net/igWXi/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="1775" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>

Solucions per a la teva piscina

Ercros comercialitza des de 1990 una gamma de productes per al tractament de l'aigua de piscines sota la marca Azuli.

Azuli disposa de productes -en format de tabletes, pols, granulat, pastilles o blocs, de diverses grandàries- que solucionen qualsevol problema relacionat amb la teva piscina:

 • Tractaments de xoc (desinfectant ràpid).
 • Tractaments de manteniment (desinfectant lent).
 • Tractaments multifunció (desinfectant lent).
 • Reguladors i mesuradors del nivell del pH.
 • Floculants.
 • Algicides.
 • Desincrustantes.
 • Anticalcaris.
 • Invernadors.
 • Estabilitzadors del clor.

Tots els productes Azuli

<iframe title="Productes Azuli CAT" aria-label="Tabla" id="datawrapper-chart-nXpBd" src="https://datawrapper.dwcdn.net/nXpBd/4/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="1738" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>

Sobre el tractament de l'aigua

Per mantenir neta la piscina
 • L'aigua de la piscina ha de ser incolora, transparent i estar visualment i biològicament neta.
 • El clor és el producte que desinfecta l'aigua de la piscina i permet mantenir-la neta durant la temporada de bany. Per a cada tipus de tractament (inicial, manteniment, etc.), Ercros disposa d'una àmplia gamma de productes clorats amb característiques específiques (veure l'apartat "Un clor adequat per a cada ús").
 • El pH (potencial d'hidrogen) també és essencial per mantenir la piscina dins d'uns paràmetres saludables, ja que influeix en l'equilibri de l'aigua.
 • Tant el clor com el pH poden desajustar-se en funció de diversos factors, per tant cal controlar-los periòdicament i, si cal, procedir al seu reajustament (veure els apartats "Factors que alteren l'equilibri de l'aigua" i "Controlar i ajustar el pH i el clor")
 • Un tractament per mantenir l'aigua i el vas de la piscina en condicions òptimes inclou a més altres additius (veure els apartats "Tractament de manteniment multifunció" i "Quina és la funció del desinfectant, l'algicida, el floculant, l'anticalcari, el desincrustant i l'estabilitzant?").
 • Assegura't que el nivell de l'aigua sempre arriba, almenys, a la meitat de l'skimmer perquè la depuradora funcioni correctament i els productes es dissolguin i distribueixin per l'aigua.
Factors que alteren l'equilibri de l'aigua
Són molts els factors que poden afectar la qualitat de l'aigua i alterar el seu equilibri, motiu pel qual cal realitzar un control periòdic i ajustar els paràmetres que siguin necessaris. Entre tots els factors has de parar especial atenció a:
 • L'ús que es fa de la piscina i la quantitat de persones que s'hi banyen. Els cabells, la suor, la crema solar, etc. són elements que embruten l'aigua.
 • Les altes temperatures i l'acció del sol, que acceleren la degradació del clor, activen les algues i provoquen l'evaporació de l'aigua.
 • El vent que transporta fulles, pols i altres restes, que enterboleixen l'aigua.
 • La pluja i les tempestes, que aporten acidesa i enterboleixen l'aigua.
Controlar i ajustar el pH i el clor
 • Una aigua equilibrada ha de tenir el pH neutre (al voltant de 7 en una escala de 0 a 14). No obstant això, el pH varia en funció del tipus d’aigua (àcida o alcalina) i per altres efectes (veure l'apartat "Factors que alteren l'equilibri de l'aigua"). Un pH desajustat fa que el clor deixi d'actuar eficaçment, apareixen algues i l'aigua es torna verda i tèrbola, i pot provocar irritació a la pell, ulls i mucoses dels usuaris, malmetre la roba de bany i fer malbé les parts metàl·liques de la piscina. Per això, és imprescindible tenir el pH ben controlat.
 • Per controlar diàriament el pH, recull una mostra d'aigua a mitja alçada del vas de la piscina amb un test-kit. El color de l'aigua de l'indicador del pH ha de ser el de la zona indicada en les instruccions del test (7.2 i 7.6). Si està per sota significa que l'aigua és massa àcida per la qual cosa has d'afegir un producte elevador, tal com Delsabase, per reequilibrar-la. Si està per sobre és senyal que l'aigua és massa alcalina i necessita un producte reductor de pH, tal com Acidelsa. Tant si afegeixes elevador com reductor, incorpora el producte dissolt en aigua directament a la superfície o a l'skimmer, posa en marxa la depuradora durant unes 8 hores, preferentment a la nit, torna a recollir una mostra d'aigua i mira si l'indicador ja està dins dels paràmetres indicats (realitza l'operació fins que se situï a la zona del color correcte).
 • Com que el clor és un producte volàtil, de forma periòdica has d'afegir producte nou a l'skimmer o, si la piscina no és de polièster, pintada o de liner, afegir-lo directament a l'aigua. Així mantindràs la concentració de clor en valors òptims perquè sigui efectiu.
 • La dosi de clor depèn de molts factors. Llegeix l'etiqueta de l'envàs. De forma orientativa, en una piscina de 50 m3 de capacitat, per a un tractament de xoc posa-hi 500 grams de Delsaclor 55 –clor ràpid granulat– o 25 pastilles de clor ràpid, Isodelsa 20R. Per al tractament de manteniment, la dosi i la periodicitat vindran determinades pel control periòdic de l'aigua.
 • Realitza el control de la concentració de clor amb la mateixa mostra d'aigua que fas el control del pH en el test-kit. En aquest cas, el color de l'aigua de l'indicador del clor ha d'estar a la zona indicada en les instruccions del test (0.5 i 2.0). Si està per sota, afegeix més clor, posa en marxa la depuradora durant unes 8 hores, torna a recollir una mostra d'aigua i mira si l'indicador està correcte (realitza l'operació fins que se situï dins de la zona de color adequada). Si està per sobre, deixa d'afegir clor –el sol descompon de forma natural el clor i, en conseqüència, baixa la seva concentració a l'aigua–, controla l'aigua diàriament fins que l'indicador estigui a la zona correcta.
 • La dissolució de les tabletes a l'skimmer no és un indicador que la taxa de clor a l'aigua estigui esgotada. Es poden donar diverses raons per les quals les tabletes es dissolguin, però la taxa de clor sigui elevada i, fins que no baixi la taxa, no convé afegir més tabletes. Només has d'afegir noves tabletes si el control amb el test-kit indica una baixa concentració de clor.
Un clor adequat per a cada ús

Tractament de xoc:

 • Efectua’l al principi de temporada, després d'omplir d'aigua la piscina o quan l'aigua presenta problemes severs (veure l'apartat "Problemes amb l'aigua").
 • Utilitza clor desinfectant ràpid, tal com Delsaclor 55 (granulat) o Isodelsa 20R (pastilles), en la dosi i la manera que s'explica en l'apartat "Controlar i ajustar el pH i el clor”.

Tractament de manteniment:

 • Realitza’l diàriament durant la temporada de bany per mantenir la concentració de clor adequada.
 • Utilitza clor desinfectant lent, tal com Delsaclor 90 (pols), Delsaclor GR 90 (granulat), Isodelsa 200 (tableta) i Isodelsa 500 (bloc), en la dosi i periodicitat en funció del control diari de l'aigua.

Tractament de manteniment multifunció:

En un sol tractament, a més d'aportar el clor per desinfectar l'aigua, els productes d'aquesta gamma incorporen additius que compleixen altres funcions necessàries per a la neteja de l'aigua i el vas de la piscina, i el bon funcionament de la depuradora i els equips:
 • Isodelsa TA (tabletes), conté clor desinfectant lent, algicida i floculant.
 • Isodelsa 5+1 bicapa (tabletes), conté clor desinfectant lent i ràpid, algicida, floculant i estabilitzant.
 • Isodelsa multifunció bicapa (tabletes), conté clor desinfectant lent, algicida, floculant, anticalcari i estabilitzant.
 • Isodelsa 200 geraniol, conté clor desinfectant lent i repel·lent d'insectes.
Quina és la funció del desinfectant, l'algicida, el floculant, l'anticalcari, el desincrustant i l'estabilitzant?
 • El desinfectant –com tots els productes indicats en l'apartat "Un clor adequat per a cada ús"– destrueix els microorganismes (fongs, bacteris, gèrmens...) que hi ha a l'aigua i fa que sigui apta des del punt de vista sanitari.
 • L'algicida –tal com Algidelsa líquid concentrat, Algidelsa líquid diluït o Algidelsa líquid no escumant– prevé la formació d'algues i ajuda a la seva eliminació. Al principi de la temporada aboca el producte dissolt en aigua per tota la superfície de l'aigua, en una proporció d'1 litre d’Algidelsa concentrat per a una piscina de 50 m3, 2 litres en els altres casos. La dosi de manteniment és de ½ litre un cop a la setmana de producte concentrat i d’1 litre si és diluït. En tots dos casos, després del tractament posa en marxa la depuradora durant unes 8 hores.
 • El floculant –tal com Delsafloc líquid o Delsafloc S en saquets– concentra les partícules sòlides microscòpiques que hi ha suspeses a l'aigua i les uneix per formar partícules més grans que es dipositen al fons perquè puguin ser filtrades per la depuradora o amb el neteja-fons. El floculant afavoreix la transparència de l'aigua. Quan l'aigua de la piscina estigui tèrbola, en el cas de Delsafloc líquid, segons la terbolesa de l'aigua, aboca entre 200 i 700 ml per a una piscina de 50 m3 directament al vas o a l'skimmer; en el cas de Delsafloc S, fica un saquet a l'skimmer. En tots dos casos, posa en marxa la depuradora durant unes 8 hores i deixa reposar l'aigua abans de passar el neteja-fons.
 • L'anticalcari –tal com Decadelsa– impedeix que es formin precipitacions de sals càlciques i magnesi, evita la terbolesa de l'aigua i les incrustacions a les parets de la piscina i a les canonades i filtres de la depuradora. És recomanable fer un tractament al principi de la temporada, un altre a mitja temporada i un tercer abans de la hibernació. Escampa el producte diluït en aigua directament al vas en una proporció d'1 litre per a una piscina de 50 m3 i posa la depuradora en funcionament durant 8 hores perquè es dilueixi.
 • El desincrustant –tal com Delsalimp– neteja les incrustacions de calç i altres adherències que s'han format al vas de la piscina durant la temporada d'inactivitat. Abans d'omplir la piscina, espera uns 5 minuts i aclareix amb aigua abundant.
 • L'estabilitzant –tal com Delsazin– evita la degradació del clor a l'aigua provocada pel sol i la seva evaporació, cosa que prolonga l'acció desinfectant del clor. Al principi de la temporada, llença’l directament a l'aigua o a l'skimmer en una proporció de 150 grams per a una piscina de 50 m3, posa la depuradora en marxa durant 8 hores.
Avantatges del clor granulat o en tabletes (productes a base d'isocianurats)
 • Aquestes presentacions, en la seva dissolució, contenen àcid isocianúric que aporta estabilització al clor, la qual cosa fa més efectiva la desinfecció de l'aigua.
 • Són estables durant l'emmagatzematge, la seva manipulació és segura i es poden dosificar de forma ajustada a la quantitat que precisa l'aigua.
 • En el cas de les tabletes –a més de clor per desinfectar i àcid isocianúric per estabilitzar el clor– poden portar incorporats altres additius que faciliten la neteja de l'aigua (veure els apartats "Tractament de manteniment multifunció" i "Quina és la funció del desinfectant, l'algicida, el floculant, l'anticalcari, el desincrustant i l'estabilitzant?).
Diferència entre el clor en tabletes o granulat i l'electròlisi salina
 • En tots dos casos la desinfecció de l'aigua la fa el clor.
 • En el tractament amb tabletes o granulat, el clor es forma en dissoldre's el producte a l'aigua.
 • En l'electròlisi salina, el clor es forma, in situ, en l'electrolitzador.
L'aigua tractada amb electròlisi salina està lliure de productes químics?
 • L'electròlisi salina aporta el clor necessari per a la desinfecció. Aquest clor està dissolt a l'aigua exactament igual que si s'afegeix en un altre format.
 • Els tractaments addicionals que calgui fer a la piscina per mantenir l'aigua en òptimes condicions (modificadors del pH, algicides, floculants, etc.) s'hauran d'afegir a part a l'aigua.

A cada estació

Al principi de la temporada de bany

Si mantens l'aigua de la piscina de temporades anteriors (recomanat):

 • Ves directament al pas "Tractament inicial de l'aigua de la piscina".

Si has hagut de buidar la piscina:

 • Per eliminar les incrustacions calcàries, frega les parets del vas amb Delsalimp, espera uns 5 minuts i esbandeix les superfícies amb aigua abundant. Torna a fregar el vas amb una barreja de 10 cc d’Algidelsa per 1 litre d'aigua i deixa assecar.
 • Verifica els accessoris (depuradora, filtre, vàlvules, skimmer, etc.) i comprova que tots estan nets. Si precisen netejar-se, pots fer-ho amb la mateixa barreja d'1 cc d'Algidelsa per 1 litre d'aigua.

Tractament inicial de l'aigua de la piscina:

 • Tanca les vàlvules del desguàs i de l'skimmer, i obre la del neteja-fons; posa la depuradora en marxa en la posició "buidat" i passa el neteja-fons.
 • Omple d'aigua el vas, almenys fins a la meitat de l'skimmer.
 • Per condicionar l'aigua, pren una mostra i realitza un control amb el test-kit per determinar el pH i la concentració de clor (veure l'apartat "Controlar i ajustar el pH i el clor"), i fes els ajustos que siguin necessaris.
 • Si no fas servir tabletes de clor multifunció, que ja porten incorporats els additius necessaris, afegeix algicida, anticalcari i estabilitzant, i si és necessari floculant, segons la dosi i el mode d'ús indicats en l'apartat "Quina és la funció del desinfectant, l'algicida, el floculant, l'anticalcari, el desincrustant i l'estabilitzant?
Durant la temporada
 • Per mantenir l'aigua en òptimes condicions, controla periòdicament i ajusta els nivells de pH i clor segons s’explica en l'apartat "Controlar i ajustar el pH i el clor".
 • El control ha de ser més freqüent en els dies molt calorosos o de tempesta, si moltes persones s'han banyat, si ha caigut pols, fulles, pol·len, etc. (veure l'apartat "Factors que alteren l'equilibri de l'aigua").
 • Si no fas servir tabletes de clor multifunció, afegeix algicida i, si cal, floculant. A mitja temporada, incorpora una dosi d'anticalcari. Tot això segons la dosi i el mode d'ús indicats en l'apartat "Quina és la funció del desinfectant, l'algicida, el floculant, l'anticalcari, el desincrustant i l'estabilitzant?”.
 • L'aigua de la teva piscina ha de ser incolora, transparent i estar visualment i biològicament neta.
Per a l'hivern
 • Passa el neteja-fons pel vas de la piscina i neteja la superfície de l'aigua.
 • Fes baixar el pH amb Acidelsa fins a 6.8 i buida el nivell de l'aigua fins a uns 10 cm per sota de l'skimmer. No buidis tota l'aigua de la piscina.
 • Afegeix entre 2 i 3 litres d'hivernador Inverdelsa per a una piscina de 50 m3, repartint-lo per la superfície i posa en marxa la depuradora durant 8 hores.
 • Si a la teva zona l'aigua pot quedar glaçada, col·loca sobre la superfície objectes flotants de formes rodones i que quedin mig submergits (no col·loquis fustes o altres materials que es puguin descompondre), i cobreix la piscina amb un cobertor.
 • A meitat de temporada, torna a afegir-hi la mateixa proporció d’Inverdelsa
Cada quant temps necessito buidar la piscina?
 • L'aigua de la piscina es pot conservar durant diverses temporades si es realitza un manteniment adequat i es prepara la piscina per a l'hivern (veure l'apartat "A cada estació").
 • Només cal buidar parcialment l'aigua de la piscina quan s'ha degradat severament (veure l'apartat "Problemes que et poden sorgir") o quan el nivell d'àcid cianúric és massa elevat. La concentració d'àcid cianúric es pot elevar després de diverses temporades de tractament o per una renovació inadequada de l'aigua. Pots detectar que hi ha una quantitat excessiva d'àcid cianúric perquè el clor ha deixat de ser eficaç i no augmenta encara que hi afegeixis més producte. No obstant això, hi ha test d'anàlisi al mercat per realitzar un mesurament més precís.

Problemes que et poden sorgir

L'aigua s'ha posat verda
 • Comprova que el pH i el clor estan ben ajustats, en cas contrari actua segons s'explica en l'apartat "Controlar i ajustar el pH i el clor".
 • Després d'aquest pas, espera unes 24 hores i torna a fer un control. Repeteix l'operació fins que els valors estiguin ben ajustats. Durant aquest procés, evita el bany.
 • L'aigua també pot estar verda per la presència d'algues. En aquest cas, aplica una dosi extra d’Algidelsa segons s'explica en l'apartat "Quina és la funció del desinfectant, l'algicida, el floculant, l'anticalcari, el desincrustant i l'estabilitzant?".
L'aigua està tèrbola
 • És probable que el pH estigui massa alt pel que cal ajustar-lo (veure l'apartat "Controlar i ajustar el pH i el clor").
 • També és possible que el pH sigui correcte i la terbolesa es degui a que l'aigua sigui molt dura. En aquest cas, afegeix floculant Delsafloc líquid directament a l'aigua o Delsafloc S en saquets a l'skimmer. Deixa la piscina en repòs tota la nit i l'endemà passa el neteja-fons (veure l'apartat "Quina és la funció del desinfectant, l'algicida, el floculant, l'anticalcari, el desincrustant i l'estabilitzant?").
Les parets i el fons tenen algues
 • Si ja s'han format les algues (petites taques fosques al vas), no n'hi ha prou amb aplicar un algicida has d'afegir una aportació addicional de clor.
 • Raspalla bé el fons on vegis que hi ha algues.
 • Controla el pH i, si cal, ajusta’l i realitza un tractament de xoc (veure l'apartat "Controlar i ajustar el pH i el clor").
 • Després d'aquests passos, espera unes 24 hores i torna a fer un control. Repeteix l'operació fins que els valors estiguin ben ajustats. Durant aquest procés, evita el bany.
 • Afegeix 1 litre d'Algidelsa concentrat per a una piscina de 50 m3, o 2 litres de diluït.
 • Per evitar que tornin a aparèixer algues, utilitza clor que porti incorporat algicida o, de forma periòdica, afegeix una dosi de manteniment de ½ litre d'algicida concentrat per a una piscina de 50 m3, o d’1 litre d'algicida diluït.
L’aigua fa molta olor de clor i em couen els ulls
 • Realitza un control amb el test-kit. Si el clor està alt, deixa d'afegir-ne; el sol descompon de forma natural el clor i, en conseqüència, baixa la seva concentració a l'aigua. Torna a fer un control de l'aigua passat uns dies fins que el clor estigui situat als paràmetres correctes.
 • Si el pH està baix, ajusta’l (veure l'apartat "Controlar i ajustar el pH i el clor”).
 • Si el clor i el pH estan correctes, pot haver-hi un excés de cloramines (barreja de clor i matèria orgànica), en aquest cas segueix els passos de l'apartat següent "S'ha format escuma a la superfície de l'aigua".
Hi ha taques marrons a la superfície de l'aigua
 • El més probable és que el pH estigui desajustat i hi hagi presència de ferro, coure, manganès o un altre metall a l'aigua (per efecte de la qualitat de l'aigua). Ajusta’l segons s'ha explicat en l'apartat "Controlar i ajustar el pH i el clor".
 • Posa en marxa la depuradora i afegeix floculant Delsafloc o Delsafloc S (veure l'apartat "Quina és la funció del desinfectant, l'algicida, el floculant, l'anticalcari, el desincrustant i l'estabilitzant?").
S'ha format escuma a la superfície de l'aigua
 • L'escuma es pot deure a un excés de cloramines o d'algicida.
 • Buida 1/3 de l'aigua de la piscina i omple-la amb aigua nova.
 • Fes un ajust del pH i una cloració de xoc (veure l'apartat "Controlar i ajustar el pH i el clor").
L'aigua té un lleuger color després d'un tractament
 • Probablement és degut a la presència de metalls a l'aigua (coure, ferro, manganès, etc.).
 • Segueix els passos indicats a l'apartat "Hi ha taques marrons a la superfície de l'aigua".

La seguretat del producte

Quins controls s'exigeixen a un producte per al tractament de l'aigua de piscines?
 • Perquè el Ministeri de Sanitat homologui un producte, cal presentar una sèrie de documents, com ara anàlisis realitzades per laboratoris independents i assaigs d'eficàcia normalitzats internacionalment, realitzats també per laboratoris independents. A més, per aconseguir l'homologació cal declarar el 100% dels components del producte per verificar que cap és nociu per a la salut.
Com puc saber si els productes que utilitzo estan degudament controlats per les autoritats sanitàries i són segurs?
 • Tots els productes per al tractament de l'aigua de piscines comercialitzats per Ercros estan homologats pel Ministeri de Sanitat. També ho han d'estar tots els que es venen a Espanya. El Ministeri té habilitada a la seva pàgina web un espai on els ciutadans poden comprovar si el producte que adquireix, que ha de portar un número d'homologació, està degudament registrat i en vigor. Fes clik aquí per anar a aquesta página web.
 • Aquesta situació està en ple procés de canvi. Les autoritzacions que apareixen en l'esmentada pàgina del Ministeri de Sanitat són aplicables fins que entri en vigor la normativa europea de biocides respecte dels productes per a aigües de piscines, que ha de substituir les autoritzacions actuals.

Sabies que…

L'esforç d'Ercros per la innovació i sostenibilitat aplicades a les tabletes d'ATCC ha estat guardonat amb un esment especial a la sostenibilitat en el Saló Internacional de la Piscina de Barcelona.

Demana informació

Si vols més informació sobre aquest producte o desitges posar-te en contacte amb els nostres tècnics, pots fer-ho des d'aquí.

Tots els camps són obligatoris.
Natàlia Torrents Cros
Natalia Torrents Cros
Product manager

Certificacions

ISO 9001

La norma de qualitat de la nostra producció i venda.

ISO 14001

La norma de gestió ambiental de la nostra activitat.

AEO

L'acreditació del compliment de mesures de seguretat i bones pràctiques en el subministrament de mercaderies.