Tabletes per al tractament de l'aigua de piscines més segures

Sabiñánigo, juliol 2013
Els nostres productes garanteixen la seguretat dels banyistes
Les tabletes d'ATCC d'Ercros milloren la seguretat dels usuaris de les piscines

En una aposta per millorar les prestacions i els usos dels productes per al tractament de l'aigua de piscines, Ercros ha desenvolupat tabletes d'ATCC lliures d'àcid bòric, amb una fórmula de producció pròpia que va ser patentada el 2012.

"Les noves tabletes milloren la seguretat dels usuaris i s'anticipen al canvi normatiu publicat el 2021"

L'àcid bòric se sol utilitzar com a lubricant per a la compactació de tabletes de clor, però l'Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics ho considera candidat a integrar la llista de substàncies altament preocupants, segons la classificació del reglament Reach.

Les noves tabletes d'Ercros milloren la seguretat dels usuaris atès que, en lloc d'àcid bòric, utilitzen com a lubricant una substància inert d'origen mineral.

Aquesta iniciativa va ser guardonada amb una menció especial a la sostenibilitat al Saló Internacional de la Piscina, celebrat a Barcelona.

Ercros també ha desenvolupat tabletes bicapa multifunció. Aquestes tabletes tenen una capa fina de color blau i de dissolució ràpida -adequada per a una cloració de xoc de l'aigua de piscina- i una altra gruixuda de color blanc de dissolució lenta -per al manteniment de l'aigua de la piscina-, totes dues amb acció desinfectant.

Ercros comercialitza tabletes d'ATCC sota les marques Delsa i Azuli

Casos d'èxit relacionats