Desenvolupament d'un nou agent nucleant ErcrosBio PLA

Monzón, agost 2018
Envase porta-alimentos fabricado con el nuevo material ErcrosBio LN300
Envàs porta-aliments fabricat amb el nou material ErcrosBio LN300

Ercros ha desenvolupat, dins de la família ErcrosBio, un nou polímer nucleant, biodegradable, obtingut a partir de materials de l'àcid polilàctic (PLA). El grau LN300 d'aquesta família incentiva la cristalinitat de l'àcid polilàctic (PLA) i té una gran efectivitat de nucleació.

“ErcrosBio PLA simplifica el procés productiu alhora que manté les prestacions finals”

Alta capacitat de nucleació

El grau LN300 d'ErcrosBio PLA disminueix els costos de materials i energia, i simplifica el procés productiu alhora que manté les prestacions finals del material plàstic obtingut.

Aquest nou agent nucleant biodegradable ha estat activat termoquímicament i presenta una efectivitat de nucleació superior a la dels agents clàssics empleats amb l'àcid polilàctic.

Permet modelar articles de PLA per injecció o termoformat que presentin una elevada cristalinitat del polímer i unes propietats termomecàniques millorades. Utilitza una temperatura d'emmotllament de 80 °C, inferior a la que requereixen els additius nucleantes que existien fins ara, i temps de cicle més curts.

El ErcrosBio PLA s'obté a partir de l'àcid polilàctic.

Casos d'èxit relacionats