Molécula de Ercrosbio

ErcrosBio

Nous materials per a un planeta més sostenible

ErcrosBio, el bioplàstic veritablement “bio”, pel seu origen i pel seu final

ErcrosBio és una nova família de polímers basada en polièsters alifàtics (PHA i PLA), que és:

 • Biobased, ja que té el seu origen en material biològic.
 • Reciclable, ja que és apta per a convertir-se, després del seu ús, en matèria primera per a fabricar nous productes.
 • Biodegradable, ja que, en determinades condicions i l'ajuda d'organismes vius, es degrada completament en elements naturals (diòxid de carboni, aigua, minerals i abonament).
 • Compostable, ja que es descompon en més del 90% en sis mesos, sota unes determinades condicions que avancen els processos naturals de descomposició biològica.
 • Sostenible, ja que té una baixa petjada de carboni (entre 3 i 10 vegades menys d'emissions de CO₂ per kg de polímer que els plàstics més comuns, segons Plastics Europe).

Les seves propietats plàstiques li confereixen el potencial tècnic per a substituir molts dels plàstics més utilitzats.

ErcrosBio respecta el medi ambient.

Per a què serveix?

ErcrosBio compleix amb els requeriments de processament i de propietats finals, i es pot aplicar en extrusió, extrusió-termoconformació, injecció i injecció-bufat.

S'usa per a l'obtenció d'una àmplia varietat de productes finals del sector de l'alimentació, automòbil, construcció, etc., com ara:

 • Envasos alimentaris i no alimentaris.
 • Revestiments i perfils.
 • Para-xocs, taulers, comandaments, tapaboques, etc.
 • Fils per a impressió 3D.
 • Utensilis de servei d'àpats i domèstics en general.
 • Material teixit i no teixit (bolquers, tovalloletes, roba, llar i tapisseries).
 • Material mèdic i quirúrgic.
 • Carcasses de mòbils, ordinadors i CD.
Granza ErcrosBio PLA

Productes i marques comercials

En fase de comercialització:

 • ErcrosBio L, basat en PLA (que al seu torn disposa de les varietats LL, LM i LN).
 • ErcrosBio PH, basat en PHA.

En fase d'I+D:

 • Resina basada en PHA i PLA (dispersions aquoses).
 • Resina desenvolupada per a complir la normativa europea sobre plàstic d'un sol ús (SUP).

Ercros comercialitza productes de la família ErcrosBio sota les següents marques:

 • ErcrosBio® PH
 • ErcrosBio® L
 • ErcrosBio® LL
 • ErcrosBio® LM
 • ErcrosBio® LN

ErcrosBio L, idoni per a impressió 3D

La família ErcrosBio L està basada en l'àcid polilàctic, que s'obté per la polimerització d'àcid làctic/lactida, que prèviament s'ha obtingut per fermentació de matèries naturals com la glucosa o la sacarosa.

ErcrosBio L es presenta sota tres varietats: ErcrosBio LL, ErcrosBio LM i ErcrosBio LN, cadascuna d'elles amb les seves respectives sèries i productes, perquè trobis el que millor s'adapta a les teves necessitats específiques.

Avantatges addicionals exclusives d'aquesta família:

 • Propietats mecàniques semblants al PET i al PG.
 • Processat similar a les poliolefines convencionals.
 • Termosoldable a menor temperatura que les poliolefines.
 • Imprimible sense tractament superficial.
 • Resistent als productes aquosos i als greixos.
 • Mòdul de Young elevat (apte per a càrregues elevades).
 • Transparència.
Assaig de degradació d'ErcrosBio LL
Assaig de degradació d'ErcrosBio LL
Assaig de degradació d'ErcrosBio LM
Assaig de degradació d'ErcrosBio LM

Propietats d'ErcrosBio L

Per a tenir més informació sobre les diferents varietats de la gamma ErcrosBio L clica sobre el producte que t'interessi.

<iframe title="Resines base" aria-label="Table" id="datawrapper-chart-EC1aW" src="https://datawrapper.dwcdn.net/EC1aW/4/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="503" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>
El compliment dels requisits del reglament dependrà de la forma, el gruix i el grau de cristal·lització del polímer.

Impressió 3D: Per a aplicacions d'impressió 3D fes clic damunt del nom.

Biodegradable per compostatge: Compostable a nivell industrial. D'acord amb el reglament EN 13432, és necessari dur a terme els assajos de compostabilidad amb l'objecte final.

<iframe title="Graus per a impressió 3D" aria-label="Table" id="datawrapper-chart-wLrkF" src="https://datawrapper.dwcdn.net/wLrkF/4/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="890" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>
El compliment dels requisits del reglament dependrà de la forma, el gruix i el grau de cristal·lització del polímer. 

Biodegradable per compostatge: Compostable a nivell industrial. D'acord amb el reglament EN 13432, és necessari dur a terme els assajos de compostabilidad amb l'objecte final.

<iframe title="Compostos d'ErcrosBio LM" aria-label="Table" id="datawrapper-chart-0X4ON" src="https://datawrapper.dwcdn.net/0X4ON/6/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="874" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>
El compliment dels requisits del reglament dependrà de la forma, el gruix i el grau de cristal·lització del polímer.. 

IImpressió 3D: Per a aplicacions d'impressió 3D fes clic damunt del nom.

Biodegradable per compostatge: Compostable a nivell industrial. D'acord amb el reglament EN 13432, és necessari dur a terme els assajos de compostabilidad amb l'objecte final.

Degradable a l'aigua i en compostadores domèstics

ErcrosBio PH és la família de polièsters alifàtics produïts directament per fermentació de matèries naturals mitjançant bacteris Gram negatives (intracel·lularment), que està basada en polihidroxialcanoato (PHA).

Aquesta família es comercialitza sota el producte ErcrosBio PH 016.

Avantatges addicionals exclusives d'aquesta família:

 • Es degrada de manera ràpida i fàcil, tant aeròbica com anaeròbica, en diferents mitjans.
 • En degradar-se a la mar, contribueix a combatre les escombraries marines.
 • Pot convertir-se en compost en instal·lacions domèstiques (home compost) i industrials.
ErcrosBio PH ajuda a combatre les escombraries marines
ErcrosBio PH ajuda a combatre les escombraries marines

Propietats d'ErcrosBio PH

Per a més informació clica sobre el nom del producte.

<iframe title="Propietats d'ErcrosBio PH CAT" aria-label="Table" id="datawrapper-chart-UG0x1" src="https://datawrapper.dwcdn.net/UG0x1/2/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="543" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>
El compliment dels requisits del reglament dependrà de la forma, el gruix i el grau de cristal·lització del polímer.

Biodegradable per compostatge: Compostable a nivell domestico (baixa temperatura) i biodegradable en aigües dolces i salades. D'acord amb el reglament EN 13432, és necessari dur a terme els assajos de compostabilidad amb l'objecte final.

Sabies que…

Ercros disposa de biopolímers que ajuden a combatre les escombraries marines i està investigant perquè compleixin la normativa europea de plàstics d'un sol ús.

Demana informació

 Si vols més informació sobre aquesta família de productes o desitges posar-te en contacte amb els nostres tècnics, pots fer-ho des d'aquí.

Tots els camps són obligatoris.
Domingo R. Font Vidal
Domingo R. Font Vidal
Cap de vendes de compostos de PVC i especialitats (copolímers i bioplàstics)

Certificacions

Ercros certifica la qualitat, seguretat i respecte ambiental de la fabricació d'aquest producte, i està adherida a acords voluntaris que avalen el seu compromís amb la RSE i el servei al client.

ISO 9001

La norma de qualitat de la nostra producció i venda.

ISO 14001

La norma de gestió ambiental de la nostra activitat.

AEO

L'acreditació del compliment de mesures de seguretat i bones pràctiques en el subministrament de mercaderies.