La fàbrica de Monzón redueix un 43% les seves emissions

Barcelona ,

En 2021, la fàbrica d’Ercros a Monzón va reduir els seus índexs d'emissions totals i de gasos d'efecte d'hivernacle. Per setè any consecutiu, no va tenir cap accident laboral entre el personal propi. Des de 2004, el personal d'empreses contractades no ha patit cap accident amb baixa.

Entre 2020 i 2021, l'índex d'emissions -que mesura les substàncies emeses a l'aire i a l'aigua i la generació de residus- de la fàbrica de Monzón es va reduir un 42,6% respecte de l'any anterior i un 85,9% si el comparem amb la mitjana dels darrers cinc anys. En el cas de les emissions directes de gasos d'efecte d'hivernacle, la reducció interanual va ser del 12,5% i del 26,1% respecte de la mitjana dels últims cinc anys.

El centre de Monzón té certificades la gestió de la seguretat laboral segons la norma ISO 45001, la gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001 i la gestió ambiental segons la norma ISO 14001; i verificades les seves emissions de CO₂ d'acord amb la norma ISO 14064. Així mateix, està inscrit en el registre europeu de gestió i auditoria mediambiental EMAS.

L'acompliment d’Ercros en tots els vessants de la sostenibilitat li ha valgut la classificació Platinum en el ràting internacional EcoVadis, en obtenir una puntuació de 84 sobre 100 amb la qual Ercros se situa entre l'1% amb millor compliment de bones pràctiques ASG (ambientals, socials i de governança) de les 75.000 companyies avaluades, i ha obtingut una qualificació A i 77 punts de 100 en l’ASG Ràting 2021 de l'Institut espanyol d'analistes financers. Així mateix, l'empresa ha estat certificada com CSR Company en la categoria Excellence, pel programa Responsible Care del sector químic mundial.

La fàbrica de Monzón està enquadrada en la divisió de derivats del clor d’Ercros, empra de manera directa a una mitjana de 30 persones i en 2021 va facturar més de 20 milions d'euros. Aquesta fàbrica es dedica a la fabricació de compostos de PVC, sota la marca Etinox; de bioplàstics sota la marca ErcrosBio; i a la recerca i desenvolupament de noves famílies de polímers, com són els bioplàstics amb fibres naturals, productes de PVC amb material reciclat o filaments de PVC plastificat per a impressores 3D.