La nova planta de clorit sòdic, a ple funcionament

Barcelona,

Ercros ha culminat la posada en marxa de la nova planta de producció de clorit sòdic de la seva fàbrica de Sabiñánigo, que és un dels projectes de la dimensió de diversificació del Pla 3D. Amb aquesta actuació, amplia a tres les plantes de fabricació de clorit sòdic de què disposa i duplica la seva capacitat de producció. D'aquesta manera, Ercros es configura com el fabricant d'Europa més gran d'aquest producte i amb prou capacitat per satisfer la demanda creixent al mercat mundial de clorit sòdic, potenciant la presència als mercats internacionals. Actualment, més del 75% de les vendes d'aquest producte ja es destina al mercat exterior.

El clorit sòdic és la millor alternativa biocida per potabilitzar l'aigua de les plantes dessaladores ja que, en no interaccionar amb el bromur contingut a l'aigua del mar, s'obté una aigua de millor qualitat.

Aquest producte també es fa servir per tractar les aigües residuals industrials i urbanes pel seu potent efecte oxidant, bactericida i viricida; per blanquejar fibres; i en els processos de la indústria alimentària, per les qualitats desinfectants.

La nova planta, desenvolupada amb tecnologia pròpia, s'integra totalment amb altres processos productius de la fàbrica, fet que afavoreix l'eficiència energètica i l'economia circular.

El Pla 3D és el pla estratègic engegat per Ercros, que persegueix avançar en la sostenibilitat i es recolza sobre tres dimensions: diversificació, digitalització i descarbonització. El pla conté 20 grans projectes i el seu abast temporal és del 2021 al 2029.

A més de clorit sòdic, a la fàbrica de Sabiñánigo també es produeix clor, sosa càustica i els derivats clorats hipoclorit sòdic i àcid clorhídric; tabletes per al tractament de l'aigua de piscines; clorat sòdic; i aigua oxigenada i amoníac.