Moléculas de PVC

Policlorur de vinil (PVC-S)

Ercros és el fabricant líder en el mercat espanyol

Fitxa del PVC (en castellà)

Per a què serveix?

El clorur de polivinil (PVC) és el producte resultant de la polimerització del monòmer de clorur de vinil (VCM).

Ercros fabrica la seva resina de PVC amb tecnologia de suspensió i disposa de tota la cadena de producció al seu esquema industrial integrat: clor, EDC, VCM i, d'aquí, a la resina de PVC que es comercialitza amb la marca Etinox.

El PVC és el polímer plàstic més versàtil: permet la seva transformació mitjançant un ampli ventall de processaments industrials (extrusió, calandratge, injecció, injecció-bufat…) el que propicia, juntament amb les seves excel·lents propietats, la seva selecció com a material de base en productes finals de sectors dispars com el de la construcció, automoció, consum, productes sanitaris…

Les principals aplicacions, tant rígides com flexibles, són les següents:

  • Canonades i accessoris per canalitzar aigua.
  • Perfils per a finestres, portes, persianes i mobles.
  • Làmines per a la impermeabilització de teulades i piscines.
  • Cables i material elèctric.
  • Sòls i recobriments de paret.
  • Mànegues flexibles.
  • Material mèdic i hospitalari: bosses de sang, tubs mèdics.
  • Films alimentaris i envasos farmacèutics.
Finestra de PVC
Les finestres i portes de PVC permeten estalviar fins a un 30% d'energia

Gamma de productes PVC-S Etinox

Per a obtenir més informació sobre les diferents varietats de la família de PVC Etinox, fes clic sobre el producte que t'interessi.

<iframe title="Gama de productes de PVC Etinox CAT" aria-label="Table" id="datawrapper-chart-2Icz5" src="https://datawrapper.dwcdn.net/2Icz5/3/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="444" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>

Sabies que…

El PVC va ser descobert accidentalment per Henri V. Regnault el 1835, quan el polímer va aparèixer en ampolles de VCM després de l'exposició a la llum solar.

Demana informació

Si vols més informació sobre aquest producte o desitges posar-te en contacte amb els nostres tècnics, pots fer-ho des d'aquí.

Tots els camps són obligatoris.
Bernat Iserte Gigliotti
Bernat Iserte Gigliotti
Director comercial de plàstics

Certificacions

Ercros certifica la qualitat, seguretat i respecte ambiental de la fabricació d'aquest producte, i està adherida a acords voluntaris que avalen el seu compromís amb la RSE i el servei al client.

ISO 9001

La norma de qualitat de la nostra producció i venda.

OCS

El compromís per evitar la pèrdua de gransa

ISO 14001

La norma de gestió ambiental de la nostra activitat.

AEO

L'acreditació del compliment de mesures de seguretat i bones pràctiques en el subministrament de mercaderies.