Posada en marxa d'una nova planta de tractament de gasos

Tarragona,

Ercros ha engegat una nova planta de recuperació i tractament de les emissions gasoses en el procés productiu de la cadena del PVC de la fàbrica de Vila-seca II (Tarragona).

La nova planta, de tecnologia d'oxidació tèrmica que ha costat 8 milions d'euros, substitueix l'antiga planta de tecnologia d'oxidació catalítica i suposa la implantació de la millor tecnologia disponible (MTD) per tractar els gasos resultants del procés del PVC i reduir les emissions.

Aquesta nova planta també comporta una millora de l'eficiència energètica, atès que la calor dels gasos emesos s'aprofita per produir vapor que s'utilitza com a font d'energia a altres plantes de la fàbrica. Addicionalment, dels gasos, tractats convenientment, s'obté àcid clorhídric que es destina al consum intern.

Aquesta actuació forma part del paquet de mesures de lluita contra el canvi climàtic que Ercros està engegant en diverses plantes, que consisteix en la implantació de millores tècniques i operatives que permetin utilitzar l'energia residual dels corrents de calor i l'hidrogen que generen els processos productius per reduir el consum de gas natural i, en conseqüència, reduir les emissions de CO2.

La fàbrica de Vila-seca II està dedicada a la fabricació de PVC i dona feina a unes 160 persones. Està enquadrada al complex industrial que Ercros té a Tarragona i opera a la divisió de derivats del clor.