Les canonades de PVC tenen una vida útil de 100 anys

Grace Nolan, periodista
Interplas Insights, juliol 2019

El document de posició de PVC4Pipes i TEPPFA mostra que les canonades de PVC tenen una vida útil prevista de 100 anys

Segons un nou document de posició conjunt de PVC4Pipes i TEPPFA, s'ha demostrat que els sistemes de canonades enterrades a pressió de PVC-O i PVC-Hi per al subministrament d'aigua i gas natural tenen una vida útil prevista d'almenys 100 anys.

PVC4Pipes considera que la durabilitat és crucial per als sistemes de canonades subterrànies a causa de l'elevat cost d'instal·lació i substitució de les canonades enterrades en el sòl.

El document de posició explica la diferència entre el punt de disseny previst a 20C/50 anys i la vida útil esperada dels sistemes de canonades a pressió de PVC-O i PVC-Hi.

El document destaca com la base de disseny de 50 anys, que estima la tensió que una canonada termostàtica és capaç de suportar durant 50 anys a 20C, no ha de confondre's amb la vida útil real d'un sistema de canonades de plàstic.

S'espera que la vida útil sigui superior a 100 anys a causa d'una sèrie de raons; principalment els nivells de pressió reals més baixos experimentats per la canonada durant la seva vida útil, les temperatures mitjanes reals del sòl més baixes, les toleràncies de gruix de paret sempre positives i els factors de seguretat aplicats en les fases de disseny.

Vincent Stone, Director del Projecte PVC4Pipes, ha declarat: "Existeixen nombroses proves que les canonades de pressió subterrànies de PVC-O i PVC-Hi per al subministrament d'aigua i gas natural són aptes per al servei durant 100 anys o més. Les empreses de serveis públics depenen críticament de sistemes de canonades altament duradors i fiables, i el document de posició demostra clarament que els sistemes de canonades de PVC poden oferir un rendiment excepcional en diverses condicions de funcionament."

Fes clic a continuació per llegir l'article complet (en anglès)

Articles relacionats

Derivats del clor
Roberto Villarreal
Diari de Tarragona, novembre 2023
Derivats del clor
Roberto Villarreal
Diari de Tarragona, maig 2023
Derivats del clor
Elena Simón Gaudó, Francisco Andrés Gracia Gorría i Miryan Sarango Solórzano, departament d'I+D d'Ercros
Piscinas Hoy, juliol 2019