Laureano Roldán Aguilar

Conseller extern
Laureano Roldán Aguilar

Trajectòria

Laureano Roldán Aguilar va néixer en 1962 a Còrdova. És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pontifícia de Comillas (Icade), especialitat en comptabilitat i administració d'empreses.

Actualment, és director general del Grup Torras.

El Sr. Roldán Aguilar ha exercit, entre altres llocs, el d'auditor d'Espacontrol, Deloitte i Ernst & Young i director del departament d'auditoria interna del Banc Àrab Espanyol. S.A.

 

Categoria

Extern

 

Nomenaments

  • 1r nomenament: 29-07-1996
  • 2n nomenament: 30-06-1998
  • 3r nomenament: 18-06-2004
  • 4t nomenament: 09-04-2010
  • 5è nomenament: 10-06-2016
  • 6è nomenament: 05-06-2020
  • 7è nomenament: 28-06-2024

 

Nombre d'accions

El Sr. Roldán Aguilar declara que posseeix 100 accions d'Ercros.

 

Pertinença a consells d'administració i comissions

  • Conseller extern del consell d'administració d'Ercros.
  • Vocal de la comissió d'auditoria d'Ercros.
  • Conseller-director general del Grup Torras.

Entre 1996 i 2006 va ser conseller dominical d'Ercros en representació del llavors accionista significatiu Grup Torras. En 2006, a conseqüència d'una ampliació de capital, Grup Torras va reduir la seva participació a Ercros, motiu pel qual el Sr. Roldán Aguilar va deixar de ser conseller dominical i va passar a enquadrar-se dins de la categoria de consellers externs.