Carme Moragues Josa

Consellera independent - Coordinadora
Carme Moragues Josa

Trajectòria

Nascuda a Lleida el 1957, Carme Moragues Josa és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona i ha cursat el programa de desenvolupament directiu del IESE.

Va començar la seva trajectòria laboral en el servei d'estudis de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, per a incorporar-se posteriorment a l'empresa PricewaterhouseCoopers, on va romandre fins al 2017 com a sòcia-auditora de comptes.

És membre de l'Institut d'Auditors Censors Jurats de Comptes d'Espanya, del Registre Oficial d'Auditors de Comptes i experta comptable acreditada pel Registre d'Experts Comptables. També va formar part del comitè tècnic del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

 

Categoria

Independent

 

Nomenaments

  • 1r nomenament: 21-03-2017
  • 2n nomenament: 11-06-2021

 

Nombre d'accions

La Sra. Moragues Josa declara que no posseeix accions d'Ercros.

 

Pertinença a consells d'administració i comissions

  • Consellera independent i coordinadora del consell d'administració d'Ercros.
  • Presidenta de la comissió d'auditoria d'Ercros; vocal de la comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa d'Ercros; i vocal de la comissió d'estratègia i inversions d' Ercros.