Normativa interna

Aquí pots consultar les principals normes internes que regeixen la governança d'Ercros

 

Estatuts socials
Reglament de la junta d'accionistes (en castellà)
Reglament del consell d'administració (en castellà)
Reglament de la comissió d'auditoria (en castellà)
Reglament de la comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa (en castellà)
Reglament intern de conducta en matèries relacionades amb el mercat de valors (en castellà)
Códi de conducta ètica
Política de defensa de l'informant (en castellà)
Política de retribució a l'accionista (en castellà)
Política de prima d'assistència a les juntes d'accionistes (en castellà)
Política de comunicació amb accionistes i agents del mercat de valors (en castellà)
Política de tolerància zero amb les manipulacions del mercat (en castellà)
Política de remuneracions dels consellers (en castellà)
Política de selecció de consellers (en castellà)
Política de diversitat del consell d'administració (en castellà)
Política de responsabilitat social (en castellà)
Política de sostenibilitat
Política energètica (en castellà)
Política de cumpliment penal (en castellà)
Política anticorrupció i de prevenció de delictes (en castellà)
Política fiscal (en castellà)
Política de protecció de dades de caràcter personal (en castellà)
Política d'igualtat i de no discriminació (en castellà)
Política de conciliació (en castellà)
Política de comunicació (en castellà)