Ercros, membre Gold de la Fundació Empresa i Clima

Barcelona,

Ercros s'ha incorporat, com a membre Gold, a la Fundació Empresa i Clima (FEC), una institució privada, fundada el 2008, que és un referent per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic entre les empreses. El setembre de 2010, la fundació va ser nomenada Membre Observador de Nacions Unides.

Ercros comparteix amb la FEC seu interès per la protecció del medi ambient i la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. L'empresa està adherida també a altres programes que contenen compromisos de protecció mediambiental, com ara el Responsible Care i el Global Compact.

Ercros és un grup industrial de tradició centenària que està diversificat en tres segments de negoci: la divisió de derivats del clor, unitat estratègica de negoci amb el clor com a nexe comú; la divisió de química intermèdia, centrada en la química del formaldehid, i la divisió de farmàcia, que es dedica a la fabricació de principis actius farmacèutics.