Molécula de cloro

Clor

Ercros és el primer fabricant d'Espanya i el novè d'Europa

Fitxa del clor (en castellà)

Per a què serveix?

El clor és un dels elements més abundants a la naturalesa i s'usa:

  • Per a fabricar derivats clorats (hipoclorit sòdic, àcid clorhídric, cloroisocianurats).
  • Per a fabricar plàstics (principalment PVC i poliuretans).
  • Per al tractament i potabilització d'aigües.
  • Per a fabricar productes farmacèutics.
El clor és l'element més comú per al tractament i potabilització de l'aigua.
El clor és l'element més comú per al tractament i potabilització de l'aigua.

Sabies que…

El clor ha permès augmentar l'esperança de vida en 50 anys.

El 98% de l'aigua a Europa es potabilitza amb clor, ja que segons l'OMS: "La desinfecció amb clor és la millor garantia de l'aigua microbiològicament potable".

Demana informació

Si vols més informació sobre aquest producte o desitges posar-te en contacte amb els nostres tècnics, pots fer-ho des d'aquí.

Tots els camps són obligatoris.
José Antonio Riquelme Vicente
José Antonio Riquelme Vicente
Cap de vendes dels mercats de Catalunya i Llevant.

Certificacions

Ercros certifica la qualitat, seguretat i respecte ambiental de la fabricació d'aquest producte, i està adherida a acords voluntaris que avalen el seu compromís amb la RSE i el servei al client.

ISO 9001

La norma de qualitat de la nostra producció i venda.

ISO 14001

La norma de gestió ambiental de la nostra activitat.

AEO

L'acreditació del compliment de mesures de seguretat i bones pràctiques en el subministrament de mercaderies.