Molécula de formiato sódico

Formiat sòdic

Un potent anticongelant

Fitxa del formiat sòdic (en castellà)

Per a què serveix?

El formiat sòdic és una sal que fabrica Ercros, mitjançant tecnologia pròpia, i que s'utilitza principalment:

  • Com a anticongelant.
  • En la indústria d'adobats.
  • Com a producte intermedi en la indústria química.
El formiat sòdic ajuda a adobar el cuir.
El formiat sòdic ajuda a adobar el cuir.

Sabies que…

El formiat sòdic s'utilitza com a anticongelant a les pistes dels aeroports i, sobretot, a les ales dels avions, reduint el punt de congelació i evitant així que es congelin.

Demana informació

Si vols més informació sobre aquest producte o desitges posar-te en contacte amb els nostres tècnics, pots fer-ho des d'aquí.

Tots els camps són obligatoris.
Jaume Morató García
Product manager

Certificacions

Ercros certifica la qualitat, seguretat i respecte ambiental de la fabricació d'aquest producte, i està adherida a acords voluntaris que avalen el seu compromís amb la RSE i el servei al client.

ISO 9001

La norma de qualitat de la nostra producció i venda.

ISO 14001

La norma de gestió ambiental de la nostra activitat.

AEO

L'acreditació del compliment de mesures de seguretat i bones pràctiques en el subministrament de mercaderies.