La fàbrica de Tortosa redueix un 28% les seves emissions de CO₂

Barcelona ,

En 2021, la fàbrica d’Ercros a Tortosa va reduir un 28,1% emissions de gasos d'efecte d'hivernacle respecte de 2020 i, per tercer any consecutiu, no va patir cap accident laboral entre el personal propi.

En concret, en matèria de seguretat la fàbrica d’Ercros a Cerdanyola no va tenir cap accident entre el personal propi i el personal d'empreses contractades al llarg de 2021, fet que li va fer mereixedora del premi Seguretat 2021, atorgat per la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (Feique).

Durant l'any passat, la fàbrica va millorar la qualitat dels seus productes. Així, entre 2020 i 2021 va reduir un 34,2% el seu índex de reclamacions. Aquest índex mesura el nombre de tones de productes afectats per reclamacions dels clients sobre el nombre de tones venudes.

El centre de Tortosa té certificades la gestió de la seguretat laboral segons la norma ISO 45001, la gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001, la gestió ambiental segons la norma ISO 14001 i està ultimant la certificació de la gestió energètica segons la norma ISO-50001. També té verificades les seves emissions de CO₂ d'acord amb la norma ISO 14064. Així mateix, està inscrit en el registre europeu de gestió i auditoria mediambiental EMAS.

Ercros continua avançant en la descarbonització de l'activitat, segons el que es preveu en el Pla 3D. En aquests moments, a la fàbrica de Tortosa ja han finalitzat tres dels projectes de millora de l'eficiència energètica prevists en el Pla 3D: la unitat de recuperació de la calor residual generada en la planta de poliols, la substitució d'equips varis per uns altres més eficients i la substitució de lluminàries per led.

L'acompliment d’Ercros en tots els vessants de la sostenibilitat li ha valgut la classificació Platinum en el ràting internacional EcoVadis, en obtenir una puntuació de 84 sobre 100 amb la qual Ercros se situa entre l'1% amb millor compliment de bones pràctiques ASG (ambientals, socials i de governança) de les 75.000 companyies avaluades, i ha obtingut una qualificació A i 77 punts de 100 en l’ASG Ràting 2021 de l'Institut espanyol d'analistes financers. Així mateix, l'empresa ha estat certificada com CSR Company en la categoria Excellence, pel programa Responsible Care del sector químic mundial.

El centre de Tortosa pertany a la divisió de química intermèdia d’Ercros. Empra de manera directa a una mitjana de 120 persones i en 2021 va facturar de l'ordre de 95 milions d'euros i va exportar més del 70% de les seves vendes. Aquest centre és el tercer productor del món i únic a Espanya de pentaeritritol i dipentareritritol, productes utilitzats en la fabricació de pintures, tinta d'imprimir i lubrificants. També produeix formiat sòdic, usat en la indústria dels adobats i com a anticongelant en els aeroports. Així mateix, en aquest centre se situa el departament d'I+D de la divisió de química intermèdia, responsable de llançar al mercat les innovadores resines ErcrosGreen+ i ErcrosTech.