Acords aprovats a la junta ordinària d'accionistes


Barcelona, 15 de juny de 2018. -  Descarregar document 1419242601 Flag of Spain


Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.