Acords proposats i informe sobre el punt 3r de l'ordre del dia de la junta

Junta d'accionistes
Barcelona

Propostes d'acord que presenta el consell d'administració d'Ercros, S.A. («Ercros» o «la Societat») en relació amb l'ordre del dia de la junta general ordinària convocada pel 15 de juny de 2023, en primera convocatòria, i pel 16 de juny de 2023, en segona convocatòria.

El consell d'administració d'Ercros formula el preceptiu informe per justificar la proposta que se sotmet a l'aprovació de la junta general d'accionistes sota el punt tercer de l'ordre del dia, relativa a la reducció de capital mitjançant amortització d'accions pròpies i la consegüent modificació de l'article 3. 'Capital social' dels estatuts socials d'Ercros.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Junta d'accionistes
Barcelona,
Junta d'accionistes
Barcelona,
Junta d'accionistes
Barcelona,