Acords que se sotmeten a l'aprovació de la junta d'accionistes i informes dels administradors sobre els punts 2n i 5è i informe de la comissió de nomenaments i remuneració sobre el punt 5è.

Barcelona
Propostes d'acord que presenta el consell d'administració d'Ercros, SA («Ercros» o «la Societat») en relació amb l'ordre del dia de la junta general ordinària convocada per al 22 de juny de 2017, en primera convocatòria, i per al 23 de juny de 2017, en segona convocatòria.


Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.