Acuerdos que se someten a la aprobación de la junta de accionistas y informes de los administradores sobre los puntos 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 11 del orden del día

Barcelona
Propostes d'acords que presenta el consell d'administració d'Ercros, SA («Ercros» o «la societat») en relació amb l'ordre del dia de la junta general ordinària convocada per al 9 de juny de 2016, en primera convocatòria, i per al 10 de juny de 2016, en segona convocatòria.


 Descarregar document 1419242601 Flag of Spain

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.